Natječaji

Na temelju odluke Skupštine društva ZELINSKE KOMUNALIJE d.o.o., donijete na 21. sjednici dana 20. svibnja 2015. godine, raspisuje se

NATJEČAJ
za izbor i imenovanje direktora društva ZELINSKE KOMUNALIJE d.o.o.

Na temelju članka 26. Statuta Turističke zajednice Grada Svetog Ivana Zeline („Zelinske novine, br. 1/12), a u svezi s člankom 17. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN, br. 152/08) i člankom 2. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN, br. 42/14 i 114/14), raspisuje se JAVNI NATJEČAJ za direktora/icu Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Svetog Ivana Zeline

Turistička zajednica Grada Svetog Ivana Zeline, dana 07.05.2015. godine, objavljuje Javni poziv za davanje na korištenje prostora na javnim površinama za manifestaciju "Svetoivanjski dani 2015."

 

Javni poziv možete preuzeti u prilogu.

 

Turistička zajednica Grada Svetog Ivana Zeline, dana 07.05.2015. godine, objavljuje Natječaj za davanje na korištenje prostora na javnoj površini za manifestaciju "Svetoivanjski dani 2015."

 

 Natječaj možete preuzeti u prilogu.

Turistička zajednica Grada Svetog Ivana Zeline, dana 06.05. 2015. godine, objavljuje Natječaj za nabavu ugostiteljskih usluga i zabavnog programa za manifestaciju "Svetoivanjski dani 2015."


Natječaj možete preuzeti u prilogu.

Na temelju članka 33. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Svetog Ivana Zeline (“Zelinske novine” br. 8/01, 1/06, 9/09, 11/09 – pročišćeni tekst, 5/13, 12/13 – pročišćeni tekst) te Odluke Gradskog vijeća o pokretanju postupka izbora Savjeta mladih Grada Svetog Ivana Zeline od 20.04.2015. godine, klasa: 022-01/15-01/01, urbroj: 238/30-01/01-15-2, Odbor za  izbor i imenovanja, objavljuje Javni poziv za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Grada Svetog Ivana Zeline i njihove zamjenike.

 

Javni poziv možete preuzeti u prilogu.

Srijeda, 08 Travanj 2015 12:49

Natječaj za zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Narodne novine br. 125/11.), članka 36.a Statuta Grada Sv. Ivana Zeline ("Zelinske novine", br. 8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 3/06 – pročišćeni tekst, 9/09, 11/09 – pročišćeni tekst, 5/13 i 12/13- pročišćeni tekst), članka 4. stavka 1. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Svetog Ivana Zeline ("Zelinske novine", br. 4/13) i Zaključka Gradonačelnika Grada Svetog Ivana Zeline, Klasa: 372-03/14-01/06, Urbroj: 238/30-02/19-14-6 od 31.12.2014. godine raspisuje se Natječaj za zakup poslovnog prostora

Naječaj možete preuzeti u prilogu.

 

Petak, 20 Ožujak 2015 12:52

Natječaj za zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Narodne novine br. 125/11.), članka 36.a Statuta Grada Sv. Ivana Zeline ("Zelinske novine", br. 8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 3/06 – pročišćeni tekst, 9/09, 11/09 – pročišćeni tekst, 5/13 i 12/13- pročišćeni tekst), članka 4. stavka 1. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Svetog Ivana Zeline ("Zelinske novine", br. 4/13) i Zaključka Gradonačelnika Grada Svetog Ivana Zeline, Klasa:372-03/15-01/01, Urbroj: 238/30-02/19-15-1 od 20.03.2015. godine raspisuje se Natječaj za zakup poslovnog prostora

Na temelju Zaključka Gradonačelnika Klasa: 372-03/14-01/07, Urbroj: 238/30-02/07-14-1 od 10. prosinca 2014. raspisuje se Natječaj za davanje u zakup lokacija za postavljanje pokretnih naprava - kioska

Srijeda, 10 Prosinac 2014 14:50

Natječaj za zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Narodne novine br. 125/11.), članka 36.a Statuta Grada Sv. Ivana Zeline ("Zelinske novine", br. 8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 3/06 – pročišćeni tekst, 9/09, 11/09 – pročišćeni tekst, 5/13 i 12/13- pročišćeni tekst), članka 4. stavka 1. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Svetog Ivana Zeline ("Zelinske novine", br. 4/13) i Zaključka Gradonačelnika Grada Svetog Ivana Zeline, Klasa: 372-03/14-01/06, Urbroj: 238/30-02/19-14-1 od 10.12.2014. godine raspisuje se Natječaj za zakup poslovnog prostora.

Stranica 31 od 35

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama |Izjava o pristupačnosti |Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija