Gospodarstvo

Gospodarska djelatnost je glavni pokretač razvoja te se stoga poduzimaju značajne aktivnosti u stvaranju povoljne ulagačke klime. Kvalitetna suradnja Grada i svih poslovnih subjekata pospješuje razvoj gospodarstva te povoljno utječe na smanjenje broja nezaposlenih.


Prema podacima Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, prosječni dohodak per capita od 2010. do 2012. godine za Sveti Ivan Zelinu iznosio je 25.155, dok je na razini Hrvatske iznosio 28.759. Ministarstvo je sukladno rezultatima sve lokalne samouprave svrstalo u jednu od pet skupina razvijenosti pa se tako Sveti Ivan Zelina našla u III. skupini (75-100 %) s ukupnim indeksom od 92,39 % od nacionalnog prosjeka. Kao kriterije za izračun indeksa razvijenosti Ministarstvo je uzelo prosječnu stopu nezaposlenosti, dohodak i proračunski prihod po stanovniku, opće kretanje stanovništva te stopu obrazovanosti.


Prema podacima Hrvatske gospodarske komore iz studenog 2013. godine, na području Svetog Ivana Zeline posluje više od 240 tvrtki, među kojima se najveći broj, njih 75, bavi gospodarskom djelatnošću koja obuhvaća trgovinu na veliko i malo te popravak motornih vozila i motocikala, a slijede tvrtke u prerađivačkoj industriji te stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima. Među 241 aktivnom tvrtkom najviše je malih poduzeća – 209, neodređenih je 29, srednjih 3, a velikih nema.


Na području Svetog Ivana Zeline, prema podacima Obrtnog registra Ministarstva poduzetništva i obrt iz studenog 2013. godine, registrirano je ukupno 320 obrta, od čega je 316 u radu. Najveći broj obrta bavi se specijaliziranim građevinskim djelatnostima, trgovinom na malo, kopnenim prijevozom, pripremom i usluživanjem hrane i pića i drugim.


Uz gospodarstvo i obrtništvo, jedna od najvažnijih gospodarskih grana je poljoprivreda, koja je za više od polovine stanovništva glavni ili sporedni izvor prihoda. U Gradu djeluje preko 1.700 poljoprivrednih gospodarstava, a u upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava upisano je oko 2.600 domaćinstava, od čega oko 850 domaćinstava prima državne poticaje. Poljoprivredna gospodarstva usmjerena su pretežno na stočarsku proizvodnju, osobito proizvodnju mlijeka, na uzgoj stoke, vinogradarstvo te uzgoj voća i povrća. Grad ima ukupno 10.696 hektara poljoprivrednog zemljišta, od čega 54,5 posto čine oranice i vrtovi, 35,9 posto livade, 6,3 posto vinogradi te 3,3 posto voćnjaci, pašnjaci i povrtnjaci.

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama |Izjava o pristupačnosti |Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija