Petak, 08 Prosinac 2023 09:35

14.12.2023. - 14. sjednica Gradskog vijeća

1. Usvajanje Zapisnika s 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Svetog Ivana Zeline
2. Aktualni sat
3. Donošenje Odluke o porezima Grada Svetog Ivana Zeline
4. Donošenje Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Svetog Ivana Zeline
5. Donošenje Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu
6. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline za 2024. godinu
7. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Svetog Ivana Zeline za 2024. godinu
8. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Svetog Ivana Zeline za 2024. godinu
9. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2024. godinu
10. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Svetog Ivana Zeline za 2024. godinu
11. Donošenje Programa javnih potreba u sportu Grada Svetog Ivana Zeline za 2024. godinu
12. Donošenje Programa financiranja potreba socijalne skrbi Grada Svetog Ivana Zeline za 2024. godinu
13. Donošenje Programa korištenja sredstava od prodaje i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2023. godinu
14. Donošenje Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću i članova Gradskog vijeća izabranih s liste grupe birača za 2024. godinu
15. Donošenje Odluke o naknadi za rad članova i predsjednika Gradskog vijeća Grada Svetog Ivana Zeline
16. Donošenje
       A) Analize o stanju sustava civilne zaštite na području Grada Svetog Ivana Zeline za 2023. godinu
       B) Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Svetog Ivana Zeline za 2024. godinu s financijskim učincima za razdoblje od 2024. do 2026. godine
17. Donošenje Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda na području Grada Svetog Ivana Zeline za 2024. godinu
18. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Svetog Ivana Zeline za razdoblje od 2024. do 2027. godine
19. Donošenje Godišnjeg plana davanja koncesija na području Grada Svetog Ivana Zeline za 2024. godinu
20. Donošenje Srednjoročnog plana davanja koncesija na području Grada Svetog Ivana Zeline za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2026. 

 

SNIMKA SJEDNICE

Pročitano 570 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama |Izjava o pristupačnosti |Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija