20.12.2021. - 4. sjednica Gradskog vijeća

Poziv za 4. sjednicu Gradskog vijeća

1. Usvajanje
    a) Zapisnika s 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Svetog Ivana Zeline
    b) Zapisnika s 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Svetog Ivana Zeline

2. Aktualni sat

3. Donošenje Poslovnika o izmjeni i dopuni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sv. Ivana Zeline

4. Donošenje I Izmjena i dopuna Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline za 2021. godinu

5. Donošenje Odluke o Izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline za 2021. godinu

6. Donošenje Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Svetog Ivana Zeline u 2021. godini

7. Donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Svetog Ivana Zeline u 2021. godini

8. Donošenje Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu

9. Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Svetog Ivana Zeline za 2021. godinu

10. Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Svetog Ivana Zeline za 2021. godinu

11. Donošenje Izmjena i dopuna Programa financiranja potreba socijalne skrbi Grada Svetog Ivana Zeline za 2021. godinu

12. Donošenje Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

13. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline za 2022. godinu

14. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Svetog Ivana Zeline za 2022. godinu

15. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Svetog Ivana Zeline za 2022. godinu

16. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu

17. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Svetog Ivana Zeline za 2022. godinu

18. Donošenje Programa javnih potreba u sportu Grada Svetog Ivana Zeline za 2022. godinu

19. Donošenje Programa financiranja potreba socijalne skrbi Grada Svetog Ivana Zeline za 2022. godinu

20. Donošenje Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću i članova Gradskog vijeća izabranih s liste grupe birača za 2022. godinu

21. Donošenje
      A) Analize o stanju sustava civilne zaštite na području Grada Svetog Ivana Zeline za 2021. godinu
      B) Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Svetog Ivana Zeline za 2022. godinu s financijskim učincima za razdoblje od 2022. do 2024. godine

22. Donošenje Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda na području Grada Svetog Ivana Zeline za 2022. godinu

23. Donošenje Odluke o donošenju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Svetog Ivana Zeline za razdoblje od 2022. do 2028 . godine

24. Donošenje Godišnjeg plana davanja koncesija na području Grada Svetog Ivana Zeline za 2022. godinu

25. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Svetog Ivana Zeline

26. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru Grada Svetog Ivana Zeline za razdoblje 2017. – 2020.

27. Donošenje
      a) Odluke o utvrđivanju prestanka obavljanja dužnosti ravnatelja Muzeja Sveti Ivan Zelina
      b) Odluke o imenovanju ravnateljice Muzeja Sveti Ivan Zelina

28. Donošenje
       a) Odluke o utvrđivanju prestanka obavljanja dužnosti ravnateljice Gradske knjižnice Sveti Ivan Zelina
       b) Odluke imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Sveti Ivan Zelina

29. Donošenje Zaključka o prijedlogu razrješenja mrtvozornice za područje grada Svetog Ivana Zeline

30. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Svetog Ivana Zeline za projekt „Rekonstrukcija dječjeg igrališta u sklopu Dječjeg vrtića Proljeće“ unutar Podmjere 19.2 „Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za            razdoblje 2014.-2020.

31. Donošenje Odluke o darovanju nekretnine u k.o. Tomaševec

32. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u Upravnim tijelima Grada Sv. Ivana Zeline

33. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske namjene (I,K) Obrež Zelinski

 

 

Pročitano 1223 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama |Izjava o pristupačnosti |Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija