Ponedjeljak, 11 Prosinac 2017 11:50

13.12.2017.- 5. sjednica Gradskog vijeća

 

Materijali uz poziv na 3. sjednicu Gradskog vijeća

Poziv na 5. sjednicu Gradskog vijeća

1. Usvajanje zapisnika s 3. i 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Sv. Ivana Zeline
2. Aktualni sat
3. Donošenje I Izmjena i dopuna Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline za 2017. godinu
4. Donošenje Odluke o Izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline za 2017. godinu
5. Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Svetom Ivanu Zelini u 2017. godini
6. Donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Grada Svetog Ivana Zeline u 2017. godini
7. Donošenje Izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Svetog Ivana Zeline za 2017. godinu
8. Donošenje Izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Svetog Ivana Zeline za 2017. godinu
9. Donošenje Izmjena Socijalnog programa Grada Svetog Ivana Zeline za 2017. godinu
10. Donošenje Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
11. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline za 2018. godinu
12. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Svetom Ivanu Zelini u 2018. godini
13. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Grada Svetog Ivana Zeline u 2018. godini
14. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Svetog Ivana Zeline za 2018. godinu
15. Donošenje Programa javnih potreba u sportu Grada Svetog Ivana Zeline za 2018. godinu
16. Donošenje Socijalnog programa Grada Svetog Ivana Zeline za 2018. godinu
17. Donošenje Odluke o potporama u poljoprivredi Grada Svetog Ivana Zeline za 2018. godinu
18. Donošenje Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću i članova Gradskog vijeća izabranih s liste grupe birača za 2018. godinu
19. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o porezima Grada Svetog Ivana Zeline
20. Donošenje Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje
21. Donošenje
A) Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Svetog Ivana Zeline za 2016. godinu
B) Zaključka o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Svetog Ivana Zeline za 2018. godinu
22. Donošenje
A) Analize o stanju sustava zaštite i spašavanja, odnosno sustava civilne zaštite na području Grada Svetog Ivana Zeline za 2016. godinu
B) Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Svetog Ivana Zeline za 2018. godinu s financijskim učincima za razdoblje od 2019. do 2020. godine
23. Donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja Muzeja Sveti Ivan Zelina
24. Donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice Sveti Ivan Zelina
25. Donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Sveti Ivan Zelina
26. Donošenje Zaključka o prijedlogu izbora člana Nadzornog odbora Zelinskih komunalija d.o.o.
27. Donošenje Zaključka o prijedlogu izbora člana Nadzornog odbora Voodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o.
28. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima kojima Grad Sveti Ivan Zelina nije osnivač
29. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Proljeće

Pročitano 1054 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama | Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina