Turistička zajednica Grada Svetog Ivana Zeline, dana 07.05.2015. godine, objavljuje Javni poziv za davanje na korištenje prostora na javnim površinama za manifestaciju "Svetoivanjski dani 2015."

 

Javni poziv možete preuzeti u prilogu.

 

Turistička zajednica Grada Svetog Ivana Zeline, dana 07.05.2015. godine, objavljuje Natječaj za davanje na korištenje prostora na javnoj površini za manifestaciju "Svetoivanjski dani 2015."

 

 Natječaj možete preuzeti u prilogu.

Turistička zajednica Grada Svetog Ivana Zeline, dana 06.05. 2015. godine, objavljuje Natječaj za nabavu ugostiteljskih usluga i zabavnog programa za manifestaciju "Svetoivanjski dani 2015."


Natječaj možete preuzeti u prilogu.

Na temelju članka 33. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Svetog Ivana Zeline (“Zelinske novine” br. 8/01, 1/06, 9/09, 11/09 – pročišćeni tekst, 5/13, 12/13 – pročišćeni tekst) te Odluke Gradskog vijeća o pokretanju postupka izbora Savjeta mladih Grada Svetog Ivana Zeline od 20.04.2015. godine, klasa: 022-01/15-01/01, urbroj: 238/30-01/01-15-2, Odbor za  izbor i imenovanja, objavljuje Javni poziv za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Grada Svetog Ivana Zeline i njihove zamjenike.

 

Javni poziv možete preuzeti u prilogu.

Srijeda, 08 Travanj 2015 10:49

Natječaj za zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Narodne novine br. 125/11.), članka 36.a Statuta Grada Sv. Ivana Zeline ("Zelinske novine", br. 8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 3/06 – pročišćeni tekst, 9/09, 11/09 – pročišćeni tekst, 5/13 i 12/13- pročišćeni tekst), članka 4. stavka 1. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Svetog Ivana Zeline ("Zelinske novine", br. 4/13) i Zaključka Gradonačelnika Grada Svetog Ivana Zeline, Klasa: 372-03/14-01/06, Urbroj: 238/30-02/19-14-6 od 31.12.2014. godine raspisuje se Natječaj za zakup poslovnog prostora

Naječaj možete preuzeti u prilogu.

 

Petak, 20 Ožujak 2015 11:52

Natječaj za zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Narodne novine br. 125/11.), članka 36.a Statuta Grada Sv. Ivana Zeline ("Zelinske novine", br. 8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 3/06 – pročišćeni tekst, 9/09, 11/09 – pročišćeni tekst, 5/13 i 12/13- pročišćeni tekst), članka 4. stavka 1. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Svetog Ivana Zeline ("Zelinske novine", br. 4/13) i Zaključka Gradonačelnika Grada Svetog Ivana Zeline, Klasa:372-03/15-01/01, Urbroj: 238/30-02/19-15-1 od 20.03.2015. godine raspisuje se Natječaj za zakup poslovnog prostora

Na temelju Zaključka Gradonačelnika Klasa: 372-03/14-01/07, Urbroj: 238/30-02/07-14-1 od 10. prosinca 2014. raspisuje se Natječaj za davanje u zakup lokacija za postavljanje pokretnih naprava - kioska

Srijeda, 10 Prosinac 2014 13:50

Natječaj za zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Narodne novine br. 125/11.), članka 36.a Statuta Grada Sv. Ivana Zeline ("Zelinske novine", br. 8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 3/06 – pročišćeni tekst, 9/09, 11/09 – pročišćeni tekst, 5/13 i 12/13- pročišćeni tekst), članka 4. stavka 1. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Svetog Ivana Zeline ("Zelinske novine", br. 4/13) i Zaključka Gradonačelnika Grada Svetog Ivana Zeline, Klasa: 372-03/14-01/06, Urbroj: 238/30-02/19-14-1 od 10.12.2014. godine raspisuje se Natječaj za zakup poslovnog prostora.

Na temelju članka 26. Statuta Turističke zajednice Grada Svetog Ivana Zeline („Zelinske novine, br. 1/12), a u svezi s člankom 17. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN, br. 152/08) i člankom 2. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN, br. 110/10) te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Svetog Ivana Zeline donijete dana 26. lipnja 2014. godine, raspisuje se Javni natječaj za direktora/icu Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Svetog Ivana Zeline.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za zaštitu okoliša, prostorno uređenje i graditeljstvo, dana 02. srpnja 2014. objavljuje rezultate pisanog testiranja


 

Stranica 16 od 19

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama | Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina