Materijali uz poziv na 16. sjednicu Gradskog vijeća

Poziv za 16. sjednicu Gradskog vijeća

 1. Usvajanje zapisnika s 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Sveti Ivan Zelina
 2. Aktualni sat
 3. Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline za 2019. godinu 
 4. Donošenje Odluke o Izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline za 2019. godinu
 5. Donošenje Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastukture na području Grada Svetog Ivana Zeline u 2019. god.
 6. Donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Svetog Ivana Zeline u 2019. god.
 7. Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Svetog Ivana Zeline za 2019. godinu
 8. Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Svetog Ivana Zeline za 2019. godinu
 9.  Donošenje Izmjena i dopuna Socijalnog programa Grada Svetog Ivana Zeline za 2019. godinu
10. Donošenje Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
 11. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline za 2020. godinu
 12. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Svetog Ivana Zeline u 2020. godini
 13 Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Svetog Ivana Zeline u 2020. godini
 14. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Svetog Ivana Zeline za 2020. godinu
 15. Donošenje Programa javnih potreba u sportu Grada Svetog Ivana Zeline za 2020. godinu
 16. Donošenje Socijalnog programa Grada Svetog Ivana Zeline za 2020. godinu
 17. Donošenje Odluke o potporama male vrijednosti u poljoprivredi Grada Svetog Ivana Zeline za 2020. godinu
 18. Donošenje Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću i članova Gradskog vijeća izabranih s liste grupe birača za 2020. godinu
 19. Donošenje:
  A) Analize o stanju sustava zaštite i spašavanja, odnosno sustava civilne zaštite na području Grada Svetog Ivana Zeline za 2019. godinu
  B) Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Svetog Ivana Zeline za 2020. godinu s financijskim učincima za razdoblje od 2020. do 2022. godine
20. Donošenje Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda na području Grada Svetog Ivana Zeline za 2020. godinu
21. Donošenje Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda na području Grada Svetog Ivana Zeline za 2020. godinu
22. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s javnom uslugom u Gradu Svetom Ivanu Zelini
23.  Donošenje Srednjoročnog plana davanja koncesija na području Grada Svetog Ivana Zeline za razdoblje od 2020. do 2022. godine
24. Donošenje Godišnjeg plana davanja koncesija na području Grada Svetog Ivana Zeline za 2020. godinu
25. Donošenje Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Svetog Ivana Zeline
26. Donošenje Zaključka o dozvoli sklapanja Aneksa (1.) Ugovora o korištenju nekretnine
27. Donošenje Odluke o razrješenju ravnatelja, odnosno imenovanju v. d. ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta Sveti Ivan Zelina
28. Donošenje Zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za određivanje imena naselja, ulica i trgova Gradskog vijeća Grada Sv. Ivana Zeline
29. Donošenje Zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Sv. Ivana Zeline
30. Donošenje Zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za humanitarne djelatnosti i socijalnu skrb Gradskog vijeća Grada Sv. Ivana Zeline 
31. Donošenje Zaključka o razrješenju i izboru članova Odbora za prostorno uređenje i planiranje razvoja grada Gradskog vijeća Grada Sv. Ivana Zeline
32. Donošenje Zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Sv. Ivana Zeline
33. Donošenje Zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu Gradskog vijeća Grada Sv. Ivana Zeline 
34. Donošenje Zaključka o razrješenju i izboru članova Odbora za sport Gradskog vijeća Grada Sv. Ivana Zeline
35. Donošenje Zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za informiranje Gradskog vijeća Grada Sv. Ivana Zeline 
36. Donošenje Zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za turizam Gradskog vijeća Grada Sv. Ivana Zeline
37. Donošenje Zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za prigovore i pritužbe građana Gradskog vijeća Grada Sv. Ivana Zeline
   

 

 

Stranica 2 od 3

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama |Izjava o pristupačnosti |Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija