Kultura i obrazovanje

Kulturna dobra na području Grada

Na području Grada Sv. Ivana Zeline nalaze se brojna registrirana i preventivno zaštićena kulturna dobra.
Njihov popis dan je u priloženoj tabeli.

 

Institucije u obrazovanju i kulturi

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE
Bocakova 7, Sveti Ivan Zelina
Tel/fax: 01/2060-713
Web: www.dv-proljece.hr

OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA DOMJANIĆA, SV. IVAN ZELINA
Gundulićeva 2, Sveti Ivan Zelina
Tel:01/2061-109
Web: www.os-ddomjanic-zelina.skole.hr

OSNOVNA ŠKOLA KSAVERA ŠANDORA ÐALSKOG, DONJA ZELINA
Dragutina Stražimira 24, Donja Zelina 10382
Tel:01/2065-061
www.os-ksdjalski-donjazelina.skole.hr    

SREDNJA ŠKOLA DRAGUTINA STRAŽIMIRA
Gundulićeva 2a, Sveti Ivan Zelina
Tel/fax 01/ 2060-047,   01/2060-622
www.ss-dstrazimira-svetiivanzelina.skole.hr

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
Vatrogasna 3, Sveti Ivan Zelina
Tel. 2059 062, Fax: 2060 270
Web: www.pou-zelina.hr

MUZEJ SVETI IVAN ZELINA
Trg Ante Starčevića 13, Sveti Ivan Zelina
Tel. 2061 544, Tel./Fax: 2013 686
Web: www.muzej-zelina.hr

GRADSKA KNJIŽNICA SVETI IVAN ZELINA
Trg Ante Starčevića 12, Sveti Ivan Zelina
Tel. 01/ 2961 064     Fax. 01/2059 222
Web: www.knjiznica-zelina.hr

GALERIJA SVETI IVAN ZELINA
Ulica Matije Gupca 8, Sveti Ivan Zelina
Tel. 01/ 2062 680
Web: www.gallery-hr.com

 

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama |Izjava o pristupačnosti |Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija