Petak, 07 Prosinac 2018 06:55

Započeli radovi na izgradnji pristupne ceste i komunalne insfrastrukte za Aquapark

Nakon što su napredovali radovi na uređenju i izgradnji crpne stanice na izvorištu Topličica koje će snabdijevati Aquapark Zelinu, započeli su i radovi na uređenju pristupne ceste koja vodi do budućih bazena.

Prisjetimo se. Bazeni su prije 14 godina prestali s radom, a topla voda se, kao što je to činila tisućljećima, slijevala u potok Topličicu. O kakvom se izvoru radi, govore podaci iz dokumentacije probnog crpljenja koje je Grad naručio u studenom 2017. godine. U elaboratu zaštite okoliša tako se navodi: „Prije zahvata voda je na površinu terena izvirala u prirodnom jezercu veličine 20x15 m. Tijekom 1951. godine u području jezerca je izvedeno 5 istražnih bušotina, koje su pokazale da najveće količine tople vode dotječu na kontaktu glinovitog pokrivača (aluvij) i lapora u podlozi. Debljina glinovitih naslaga je oko 12 m. Voda je pod tlakom, a na najpovoljnijoj bušotini (B-4) dizala se oko 2 m iznad razine terena (Poljak, 1951.). Mjerenje protoka prije izvedbe vodozahvata pokazalo je izdašnost izvorišta od 11,5 l/s (12. 2. 1955.). Vodozahvat je izveden do ljeta 1955. godine. Prema dostupnim podacima (Projekt-Zagreb, 1959.) voda je zahvaćena spajanjem triju prethodno izvedenih bušotina u sabirni bunar. Iz njega se termalna voda ukopanim cjevovodom odvodila prema bazenima. S obzirom na to da bazeni više ne rade, i vodozahvat je zapušten.“ Uz ovo treba dodati da je temperatura vode na izvorištu 23,5° C.

Zapušteno izvorište trebalo je sanirati i toplu vodu dovesti na parcelu budućeg Aquaparka Zelina. Izgradnjom prilazne ceste za Aquapark i sportski centar, od križanja s državnom cestom Zagreb – Varaždin, koja je upravo počela, na parcelu će se zajedno s toplom vodom dovesti i ostala komunalna infrastruktura potrebna za funkcioniranje Aquaparka i ostalih sadržaja čija se izgradnja planira. Budući da Grad ima građevinsku dozvolu za izgradnju Aquaparka, dovođenje kompletne infrastrukture na građevnu parcelu, bitno će porasti isplativost investiranja u Aquapark, jer investitoru omogućuje odmah početak glavnih radova, čime racionalizira s vremenom, a time i financijama, jer bi mu za dovođenje projekta Aquaparka do ove faze bilo potrebno, sada se zna iz stečenog iskustva, najmanje 4 godine!

Pročitano 956 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama | Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina