Ponedjeljak, 11 Prosinac 2017 06:34

Natječaj za zakup poslovnog prostora (ponovljeni)

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Narodne novine br. 125/11 i 64/15), članka 36.a Statuta Grada Sv. Ivana Zeline ("Zelinske novine", br. 8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 3/06 – pročišćeni tekst, 9/09, 11/09 – pročišćeni tekst, 5/13 i 12/13- pročišćeni tekst), članka 4. stavka 1. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Svetog Ivana Zeline ("Zelinske novine", br. 4/13) i Zaključka Gradonačelnika Grada Svetog Ivana Zeline, KLASA: 372-03/17-01/06, URBROJ: 238/30-02/07-17-3 od 07. prosinca 2017. godine raspisuje se

N A T J E Č A J
za zakup poslovnog prostora
(ponovljeni)

Utorak, 14 Studeni 2017 12:52

Rezultati pisanog testiranja

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za poljoprivredu, turizam i ruralni razvoj, dana 14. studenog 2017. objavljuje:

Utorak, 14 Studeni 2017 12:49

Rezultati pisanog testiranja

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na radno mjesto referent za komunalne i druge javne naknade, na određeno vrijeme, dana 14. studenog 2017. objavljuje:

Na temelju članka 27. Zakona o muzejima („Narodne novine“, br. 110/15), članka 34. Statuta Muzeja Sveti Ivan Zelina, te Zaključka Gradonačelnika Grada Svetog Ivana Zeline, KLASA: 013-03/17-01/30, URBROJ: 238/30-02/07-17-1 od 06. studenoga 2017. godine, Natječajno povjerenstvo raspisuje

Na temelju članka 27. stavka 1. Zakona o knjižnicama („Narodne novine“, br. 105/97, 5/98, 104/00, 87/08 i 69/09), članka 21. stavka 3. Statuta Gradska knjižnice Sveti Ivan Zelina, te Zaključka Gradonačelnika Grada Svetog Ivana Zeline, KLASA: 013-03/17-01/29, URBROJ: 238/30-02/07-17-1 od 06. studenoga 2017. godine, Natječajno povjerenstvo raspisuje

Na temelju članka 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za poljoprivredu, turizam i ruralni razvoj, dana 08. studenog 2017., objavljuje:

Na temelju članka 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na radno mjesto referent za komunalne i druge javne naknade, na određeno vrijeme, dana 08. studenog 2017., objavljuje:

Utorak, 31 Listopad 2017 11:55

Natječaj za zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Narodne novine br. 125/11 i 64/15), članka 36.a Statuta Grada Sv. Ivana Zeline ("Zelinske novine", br. 8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 3/06 – pročišćeni tekst, 9/09, 11/09 – pročišćeni tekst, 5/13 i 12/13- pročišćeni tekst), članka 4. stavka 1. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Svetog Ivana Zeline ("Zelinske novine", br. 4/13) i Zaključka Gradonačelnika Grada Svetog Ivana Zeline, KLASA: 372-03/17-01/06, URBROJ: 238/30-02/07-17-1 od 31. listopada 2017. godine raspisuje se

N A T J E Č A J
za zakup poslovnog prostora

Četvrtak, 26 Listopad 2017 11:48

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

Putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 26.10.2017. godine, objavljen je oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice – do povratka odsutne službenice na posao, referenta za komunalne i druge javne naknade

Četvrtak, 26 Listopad 2017 11:27

Natječaj za prijam u službu

U „Narodnim novinama" broj 104 od 25.10.2017. objavljen je natječaj za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za poljoprivredu, turizam i ruralni razvoj, na neodređeno vrijeme (1 izvršitelj, m/ž)

Stranica 1 od 12

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama | Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina