Natječaji
Ponedjeljak, 03 Prosinac 2018 12:31

Javni poziv

Na temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama ( Narodne novine, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) i Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave o geodetskim elaboratima izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28, od 24. listopada 2012., Grad Sveti Ivan Zelina objavljuje

JAVNI POZIV

kojim Grad Sveti Ivan Zelina, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na administrativnom području Grada Svetog Ivana Zeline, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta – dio Ulice Findri u Blaškovcu, a koja djelomično zahvaća ili graniči sa zemljištima oznake k. č. br. 5450/3, 5450/1, 5444, 5450/2, 5449, 5443, 5442, 5440, 5439, 5436, 5435, 5432, 5431, 5430, 5429, 5428, 5427, 5426, 5425, 5424, 5423, 5422, 5421, 5420, 5446, 5418, 5294, 5417, 5416, 5306, 5307, 5308, 5309, 5408/2, 5305, 5295, 5296/2, 5296/1, 5297, 5298, 5299/1, 5299/2 i 5300 katastarske općine Blaškovec, o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u zemljišnu knjigu. Za potrebe obavljanja geodetskih poslova izrađuje se snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste.

Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne nerazvrstane ceste izradit će ovlašteni inženjer geodezije Tomislav Horvat, ovlašteni predstavnik tvrtke Geo Legin d.o.o. iz Svetog Ivana Zeline, Trg Ante Starčevića 12a.
Predstavnici pravne osobe koja upravlja cestama, odnosno Grada Svetog Ivana Zeline, započet će dana 12. prosinca 2018. godine u 8:00 sati s obilježavanjem granica zemljišta na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta uz stručnu pomoć gore navedenog ovlaštenog inženjera geodezije, koji brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Svi nositelji prava na zemljištu koje neposredno graniči sa zemljištem na kojemu su izvedene nerazvrstane ceste, mogu obaviti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja, te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 10. siječnja 2019. godine u razdoblju od 8:30 do 12:00 sati u prostorijama tvrtke Geo Legin d.o.o. iz Svetog Ivana Zeline, Trg Ante Starčevića 12a.

KLASA: 943-06/18-01/18
URBROJ: 238/30-02/20-18-4
Sveti Ivan Zelina, 03. prosinca 2018.

GRADONAČELNIK:

Hrvoje Košćec, v.r.

Ponedjeljak, 03 Prosinac 2018 12:24

Javni poziv

Na temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama ( Narodne novine, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) i Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave o geodetskim elaboratima izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28, od 24. listopada 2012., Grad Sveti Ivan Zelina objavljuje

JAVNI POZIV

kojim Grad Sveti Ivan Zelina, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na administrativnom području Grada Svetog Ivana Zeline, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta – odvojak prema Petrišu u Polonju, a koja djelomično zahvaća ili graniči sa zemljištima oznake k. č. br. 913, 914/3, 914/2, 914/1, 918, 919, 1060, 911/6, 911/2, 911/4, 911/3, 912/6, 912/5, 912/4, 902/2 i 902/1 katastarske općine Novo Mjesto, o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u zemljišnu knjigu. Za potrebe obavljanja geodetskih poslova izrađuje se snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste.

Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne nerazvrstane ceste izradit će ovlašteni inženjer geodezije Tomislav Horvat, ovlašteni predstavnik tvrtke Geo Legin d.o.o. iz Svetog Ivana Zeline, Trg Ante Starčevića 12a.
Predstavnici pravne osobe koja upravlja cestama, odnosno Grada Svetog Ivana Zeline, započet će dana 12. prosinca 2018. godine u 8:00 sati s obilježavanjem granica zemljišta na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta uz stručnu pomoć gore navedenog ovlaštenog inženjera geodezije, koji brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Svi nositelji prava na zemljištu koje neposredno graniči sa zemljištem na kojemu su izvedene nerazvrstane ceste, mogu obaviti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja, te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 10. siječnja 2019. godine u razdoblju od 8:30 do 12:00 sati u prostorijama tvrtke Geo Legin d.o.o. iz Svetog Ivana Zeline, Trg Ante Starčevića 12a.

KLASA: 943-06/18-01/17
URBROJ: 238/30-02/20-18-3
Sveti Ivan Zelina, 03. prosinca 2018.

GRADONAČELNIK:

Hrvoje Košćec, v.r.

Ponedjeljak, 03 Prosinac 2018 12:13

Javni poziv

Na temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama ( Narodne novine, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) i Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave o geodetskim elaboratima izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28, od 24. listopada 2012., Grad Sveti Ivan Zelina objavljuje

JAVNI POZIV

kojim Grad Sveti Ivan Zelina, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na administrativnom području Grada Svetog Ivana Zeline, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta – Gradišćanska ulica u Blaževdolu, a koja djelomično zahvaća ili graniči sa zemljištima oznake k. č. br. 464/1, 464/2, 385/4, 385/24, 385/10, 385/11, 385/12, 385/13, 385/14, 385/19 i 387 katastarske općine Blaževdol, o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u zemljišnu knjigu. Za potrebe obavljanja geodetskih poslova izrađuje se snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste.

Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne nerazvrstane ceste izradit će ovlašteni inženjer geodezije Tomislav Horvat, ovlašteni predstavnik tvrtke Geo Legin d.o.o. iz Svetog Ivana Zeline, Trg Ante Starčevića 12a.

Predstavnici pravne osobe koja upravlja cestama, odnosno Grada Svetog Ivana Zeline, započet će dana 12. prosinca 2018. godine u 8:00 sati s obilježavanjem granica zemljišta na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta uz stručnu pomoć gore navedenog ovlaštenog inženjera geodezije, koji brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Svi nositelji prava na zemljištu koje neposredno graniči sa zemljištem na kojemu su izvedene nerazvrstane ceste, mogu obaviti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja, te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 10. siječnja 2019. godine u razdoblju od 8:30 do 12:00 sati u prostorijama tvrtke Geo Legin d.o.o. iz Svetog Ivana Zeline, Trg Ante Starčevića 12a.                        

KLASA: 943-06/18-01/16

URBROJ: 238/30-02/20-18-3

Sveti Ivan Zelina, 03. prosinca 2018.

GRADONAČELNIK:

Hrvoje Košćec, v.r.

 

Grad Sveti Ivan Zelina dana, 24. listopada 2018. godine raspisuje:

Utorak, 26 Lipanj 2018 12:48

Objava rezultata pisanog testiranja

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za gospodarstvo, objavljuje

Utorak, 26 Lipanj 2018 12:38

Objava rezultata pisanog testiranja

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto referent za komunalne i druge javne naknade, objavljuje

Utorak, 19 Lipanj 2018 09:24

Poziv na pisano testiranje

Na temelju članka 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto referent za komunalne i druge javne naknade, dana 19. lipnja 2018., objavljuje

Utorak, 19 Lipanj 2018 09:21

Poziv na pisano testiranje

Na temelju članka 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za gospodarstvo, dana 19. lipnja 2018., objavljuje

Na temelju članka 40. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 20. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Sveti Ivan Zelina, te Zaključka Gradonačelnika Grada Svetog Ivana Zeline, KLASA: 013-03/18-01/05, URBROJ: 238/30-02/07-18-1 od 07. lipnja 2018 . godine, Natječajno povjerenstvo raspisuje

NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Sveti Ivan Zelina

 

U „Narodnim novinama" broj 52 od 06.06.2018. objavljen je natječaj za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za gospodarstvo, na neodređeno vrijeme (1 izvršitelj, m/ž).

Stranica 5 od 19

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama | Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina