Utorak, 28 Srpanj 2015 13:12

Natječaj za dodjelu potpora Grada Sv. Ivana Zeline za premije osiguranja u 2015.

Na temelju članka 18. stavka 1. Odluke o mjerama potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Gradu Svetom Ivanu Zelini za 2015. godinu („Zelinske novine“, br. 13/15) te članka 36a. Statuta Grada Svetog Ivana Zeline („Zelinske novine“, br. 8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 3/06– pročišćeni tekst, 9/09 i 11/09- pročišćeni tekst, 5/13 i 12/13- pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Svetog Ivana Zeline dana 27. srpnja 2015. godine  raspisuje

NATJEČAJ
za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline za premije osiguranja usjeva, višegodišnjih nasada i sadnog materijala  u  2015. godini

1. Predmet natječaja:
Dodjela bespovratnih novčanih sredstava – mjere potpore za premije osiguranja usjeva, višegodišnjih nasada i sadnog materijala u 2015. godini, prema zaključenoj polici osiguranja od elementarnih nepogoda mraza, tuče, požara i/ili udara groma u visini od 25% premije osiguranja (maksimalno 8.000,00 kn po obiteljskom gospodarstvu).

2. Vrijeme trajanja natječaja:
Natječaj je otvoren do 15. prosinca 2015. godine, a zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća - do utroška sredstava.

3. Potrebna dokumentacija:
- Zahtjev za dodjelu sredstava za potporu premije osiguranja usjeva, nasada i sadnog materijala u 2015. godini;
- Kopija zaključene police osiguranja u 2015. godini od rizika mraza, tuče, požara i/ili udara groma za proizvodnju usjeva, višegodišnjih nasada i sadnog materijala;
- Kopija računa o uplati prve rate premije osiguranja u 2015. godini prema zaključenoj polici osiguranja;
- Kopija posjedovnog lista ili gruntovnog izvatka (ne starija od godinu dana) koji glasi na nositelja ili člana poljoprivrednog gospodarstva, a za zakupljeno ili zemljište u koncesiji ugovor o zakupu ili koncesiji koji glasi na nositelja ili člana poljoprivrednog gospodarstva;
- Dokaz da nositelj obiteljskog gospodarstva i njegovi članovi nemaju dugovanja prema Proračunu Grada Svetog Ivana Zeline;
- Dokaz da je podnositelj zahtjeva  upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
- Obostrana kopija osobne iskaznice.

Zahtjev se podnosi na obrascu MPG41.
Obrasci na kojima se podnose zahtjevi, svim zainteresiranima biti će dostupni u:
- Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Sv. Ivana Zeline), Trg Ante Starčevića 12 (I kat, soba 41) ili www.zelina.hr.

Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju, odnosno koji ne udovoljavaju svim uvjetima Natječaja neće se razmatrati.

4. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline:
Natječaju za mjeru potpore premije osiguranja usjeva, nasada i sadnog materijala Grada Svetog Ivana Zeline mogu pristupiti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja ispunjavaju slijedeće uvjete:
- da imaju prebivalište, odnosno sjedište u Gradu Svetom Ivanu Zelini;
- da imaju zaključenu policu osiguranja za 2015. godinu od rizika mraza, tuče, požara i/ili udara groma za
      proizvodnju usjeva, višegodišnjih nasada i sadnog materijala;
- da su uplatili prvu ratu premije osiguranja.
- da ispunjavaju uvjete propisane Odlukom o mjerama potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Svetog Ivana Zeline

Najviši ukupni godišnji iznos gradske potpore koju jedan korisnik može ostvariti po svim sektorima i mjerama u tekućoj godini iznosi do 40.000,00 kuna.
Gradska potpora korisnicima se odobrava nakon provjere dokumentacije i moguće kontrole na terenu i do iskorištenja proračunskih sredstava

5. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
Zahtjev i pripadajuća dokumentacija dostavljaju se na adresu:
Grad Sveti Ivan Zelina, Upravni odjel za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, Trg A. Starčevića 12, 10380 Sveti Ivan Zelina s naznakom “Zahtjev za mjere potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju” ili osobno u sobu 41.

6.Informacije:
Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Svetog Ivana Zeline, tel. 2019-212

Pročitano 980 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama |Izjava o pristupačnosti |Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija