Utorak, 28 Srpanj 2015 13:12

Natječaj za dodjelu potpora Grada Sv. Ivana Zeline za ekološku proizvodnju u 2015.

Na temelju članka 18. stavka 1. Odluke o mjerama potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Gradu Svetom Ivanu Zelini za 2015. godinu („Zelinske novine“, br. 13/15) te članka 36a. Statuta Grada Svetog Ivana Zeline („Zelinske novine“, br. 8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 3/06– pročišćeni tekst, 9/09 i 11/09- pročišćeni tekst, 5/13 i 12/13- pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Svetog Ivana Zeline dana 27. srpnja 2015. godine  raspisuje

NATJEČAJ
za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline za ekološku proizvodnju 
u  2015. godini

1. Predmet natječaja:
Dodjela bespovratnih novčanih sredstava – mjere potpore za ekološku proizvodnju u visini od:           
- 1.500,00 kn/ha za ljekovito bilje, povrće i industrijsko bilje i

 - 2.000,00 kn/ha za voćnjake i vinograde.

2. Vrijeme trajanja natječaja:
Natječaj je otvoren do 15. prosinca 2015. godine, a zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća do utroška sredstava.

3. Potrebna dokumentacija:
- Zahtjev za dodjelu sredstava za  mjeru potpore u ekološkoj proizvodnji u 2015. godini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   - Kopija posjedovnog lista ili gruntovnog izvatka (ne starija od godinu dana) za zemljište na kojem se obavlja proizvodnja, koji glasi na nositelja ili člana poljoprivrednog gospodarstva, a za zakupljeno ili zemljište u koncesiji ugovor o zakupu ili koncesiji koji glasi na nositelja ili člana poljoprivrednog gospodarstva;
- Dokaz da je podnositelj zahtjeva  upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
- Dokaz da je podnositelj upisan u Upisnik ekoloških proizvođača;
- Potvrdnica ili certifikat o ekološkoj proizvodnji na navedenoj površini;
- Dokaz da nositelj obiteljskog gospodarstva i njegovi članovi nemaju dugovanja prema Proračunu Grada Svetog Ivana Zeline;
- Obostrana kopija osobne iskaznice;
- Kopija žiro računa.

Zahtjev se podnosi na obrascu MPG31
Obrasci na kojima se podnose zahtjevi, svim zainteresiranima biti će dostupni u:
- Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Svetog Ivana Zeline), Trg Ante Starčevića 12 (I kat, soba 41) ili www.zelina.hr.

Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju, odnosno koji ne udovoljavaju svim uvjetima Natječaja neće se razmatrati.


4. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline:
Natječaju za mjeru potpore u ekološkoj proizvodnji Grada Svetog Ivana Zeline mogu pristupiti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja ispunjavaju slijedeće uvjete:
- imaju prebivalište, odnosno sjedište u Gradu Svetom Ivanu Zelini;
- koja se bave ekološkom proizvodnjom na prostoru Grada Svetog Ivana Zeline;
- da površina za koju se podnosi zahtjev nije manja od 0,1 ha za pojedinu proizvodnju za koju se podnosi zahtjev;
- da ispunjavaju uvjete propisane Odlukom o mjerama potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Svetog Ivana Zeline.

Najviši ukupni godišnji iznos gradske potpore koju jedan korisnik može ostvariti po svim sektorima i mjerama u tekućoj godini iznosi do 40.000,00 kuna.
Gradska potpora korisnicima se odobrava nakon provjere dokumentacije i moguće kontrole na terenu i do iskorištenja proračunskih sredstava.

5. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
Zahtjev i pripadajuća dokumentacija dostavljaju se na adresu:
Grad Sveti Ivan Zelina, Upravni odjel za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, Trg A. Starčevića 12, 10380 Sveti Ivan Zelina s naznakom “ Zahtjev za mjere potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju ” ili osobno u sobu 41.

6.Informacije:
Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Svetog Ivana Zeline, tel: 2019-212.

Pročitano 970 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama |Izjava o pristupačnosti |Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija