Temeljem članka 36.a. stavka 1. Statuta Grada Svetog Ivana Zeline (Zelinske novine, br. 8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 3/06 – pročišćeni tekst, 9/09, 11/09 – pročišćeni tekst, 5/13, 12/13 – pročišćeni tekst, 4/18 i 20/18 – pročišćeni tekst) i Odluke o sufinanciranju zamjene krovnog pokrova obiteljskih kuća na području Grada Svetog Ivan Zeline -„Zelina bez azbesta“(u daljnjem tekstu: Odluka) Gradonačelnik Grada Svetog Ivana Zeline raspisuje:

Utorak, 04 Veljača 2020 08:30

Javni poziv

kojim Grad Sveti Ivan Zelina, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na administrativnom području Grada Svetog Ivana Zeline, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta – put u Kalinju od k.č.br. 6850/1 do kućnog broja 162, a koja u cijelosti ili djelomično zahvaća ili graniči sa zemljištima oznake k. č. br. 2041/2, 2041/6, 2041/5, 2041/4, 2041/1, 2042, 2089/2, 2088/4, 2088/3, 2047, 2044, 2046/1, 2046/2, 2046/3, 2046/4, 2048/1, 6850/1 katastarske općine Hrastje,

Utorak, 04 Veljača 2020 08:29

Javni poziv

kojim Grad Sveti Ivan Zelina, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na administrativnom području Grada Svetog Ivana Zeline, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta – put u Gornjoj Drenovi od kućnog broja 24 do kućnog broja 30, a koja u cijelosti ili djelomično zahvaća ili graniči sa zemljištima oznake k. č. br. 2942/1, 2942/3, 2942/5, 2942/4, 2941/3, 2942/6, 2939, 3123 katastarske općine Blaškovec,

Utorak, 04 Veljača 2020 08:21

Javni poziv

kojim Grad Sveti Ivan Zelina, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na administrativnom području Grada Svetog Ivana Zeline, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta – dio puta Vrškoice, a koja u cijelosti ili djelomično zahvaća ili graniči sa zemljištima oznake k. č. br. 2525, 2526, 2527, 2528, 2516, 2524, 2523, 2522, 2520, 2519, 2518, 2511, 2510/1, 2509, 2500, 2499, 2498, 2497, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2608 katastarske općine Orešje,

1. Predmet natječaja:
Dodjela bespovratnih novčanih sredstava – Izrada dokumentacije potrebne za prijavu na natječaj fondova EU u okviru Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014. do 2020. (izrada poslovnog plana/investicijska studija, studija izvodljivosti, studija zaštite okoliša, projektno tehnička dokumentacija – arhitektonski projekt, tehnološki projekt, geodetski elaborat).
Iznos potpore – do 40 % prihvatljivih troškova, a najviše do 10.000,00 kuna.

1. Predmet natječaja:
Dodjela bespovratnih novčanih sredstava – mjere potpore za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad u poljoprivredi i na gospodarstvu/kućanstvu - pohađanje tečajeva potrebnih za bavljenje određenom proizvodnjom ili uslugom na poljoprivrednom gospodarstvu, stručno osposobljavanje po posebnim programima te zakonski obvezno stručno osposobljavanje vezano uz poljoprivrednu proizvodnju u iznosu od 50% ukupnih troškova tečaja, a najviše do 500,00 kuna po jednom polazniku, izuzev polaznika tečaja za edukaciju Održive upotrebe pesticida gdje iznos potpore po pojedinom korisniku iznosi 50,00 kuna.

1. Predmet natječaja:
Dodjela bespovratnih novčanih sredstava – mjere potpore za premije osiguranja usjeva, višegodišnjih nasada i sadnog materijala u 2020. godini, prema zaključenoj polici osiguranja od elementarnih nepogoda mraza, tuče, požara i/ili udara groma u visini od 25% premije osiguranja (maksimalno 10.000,00 kn po obiteljskom gospodarstvu).

1. Predmet natječaja:
Dodjela bespovratnih novčanih sredstava – mjere potpore za unapređenje genetskog materijala dodjeljuju se za:
1. Kupnju rasplodnih životinja radi poboljšanja genetske kvalitete stada goveda – 20% prihvatljivih troškova, a maksimalno 3.000,00 kuna po junici.
2. Zamjensko govedo iz stada - 2.000,00 kn po junici.

1. Predmet natječaja:
Dodjela bespovratnih novčanih sredstava za:
1. Stručni nadzor i ocjenu sukladnosti u ekološkoj proizvodnji
2. Stručni nadzor integrirane proizvodnje

Stranica 9 od 27

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama |Izjava o pristupačnosti |Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija