Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Narodne novine br. 125/11 i 64/15), članka 36.a Statuta Grada Sv. Ivana Zeline ("Zelinske novine", br. 8/01, 7/02,

Ponedjeljak, 11 Prosinac 2017 06:34

Natječaj za zakup poslovnog prostora (ponovljeni)

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Narodne novine br. 125/11 i 64/15), članka 36.a Statuta Grada Sv. Ivana Zeline ("Zelinske novine", br. 8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 3/06 – pročišćeni tekst, 9/09, 11/09 – pročišćeni tekst, 5/13 i 12/13- pročišćeni tekst),

Utorak, 14 Studeni 2017 12:52

Rezultati pisanog testiranja

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za poljoprivredu, turizam i ruralni razvoj, dana 14. studenog 2017. objavljuje:

Utorak, 14 Studeni 2017 12:49

Rezultati pisanog testiranja

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na radno mjesto referent za komunalne i druge javne naknade, na određeno vrijeme, dana 14. studenog 2017. objavljuje:

Na temelju članka 27. Zakona o muzejima („Narodne novine“, br. 110/15), članka 34. Statuta Muzeja Sveti Ivan Zelina, te Zaključka Gradonačelnika Grada Svetog Ivana Zeline, KLASA: 013-03/17-01/30, URBROJ: 238/30-02/07-17-1 od 06. studenoga 2017. godine, Natječajno povjerenstvo raspisuje

Stranica 7 od 19

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama | Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina