Upozorenje

JUser: :_load: Nije moguće učitavanje korisnika sa ID: 64

JUser: :_load: Nije moguće učitavanje korisnika sa ID: 63

JUser: :_load: Nije moguće učitavanje korisnika sa ID: 62

Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
(NN, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 90/10), članka 48. stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08), članka 36.a. stavka 1. točke 5. Statuta Grada Svetog Ivana Zeline (Zelinske novine, br. 11/09 – pročišćeni tekst) te Zaključka Gradonačelnika Grada Sv. Ivana Zeline, klasa: 944-07/08-01/01, ur.broj: 238/30-02/07-11-6 od 19. listopada 2011. god., Gradonačelnik Grada Sv. Ivana Zeline raspisuje

Natječaj
za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Sv. Ivana Zeline


1. PREDMET PRODAJE:
- kčbr. 2947, Ruškovica, oranica Lešćica, površine 1090 m2, upisana u zk. ul. br. 2421 k.o. Zelina.

Petak, 10 Lipanj 2011 07:54

Poziv na pismeno testiranje

Na temelju čl. 19.-22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i po­dručnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08), Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje na radno mjesto pročelnik Upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika, dana 10. lipnja 2011., objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

Četvrtak, 26 Svi 2011 10:13

Javni natječaj za imenovanje

  U „Narodnim novinama" broj 57 od 25.05.2011. objavljen je natječaj za imenovanje na radno mjesto pročelnik Upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika, na neodređeno vrijeme (1 izvršitelj, m/ž).

 Tekst natječaja dostupan je ispod ove objave.

 Od dana objave u „Narodnim novinama" počinje teći osmodnevni rok za podno­šenje prijava na natječaj. Stoga je posljednji dan za podnošenje prijava na natječaj, predajom pošti ili neposredno u pisarnicu Grada 02.06.2011. posljednji dan roka.

Četvrtak, 07 Travanj 2011 09:26

Subvencije Grada Sv. Ivana Zeline za 2011.

Na temelju članka 23. stavka 2. Odluke o subvencijama u poljoprivredi Grada Svetog Ivana Zeline za 2011. godinu („Zelinske novine“,br.2/11) te članka 36a. Statuta Grada Svetog Ivana Zeline („Zelinske novine“, br.11/09 – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Svetog Ivana Zeline dana 23. ožujka 2011. godine raspisuje 11 natječaja za subvencije u poljoprivredi za 2011. godinu kako slijedi:
 

Četvrtak, 22 Travanj 2010 09:39

Natječaji Grada u 2010. godini

Na temelju članka 23. stavka 2. Odluke o subvencijama u poljoprivredi Grada Svetog Ivana Zeline u 2010. godini („Zelinske novine“, br. 2/10) te članka 36a. Statuta Grada Svetog Ivana Zeline („Zelinske novine“, br.11/09 – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Svetog Ivana Zeline dana 16. ožujka 2010. godine raspisano je 11 natječaja.

Stranica 23 od 23

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama | Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija