Utorak, 21 Studeni 2023 12:06

Javna rasprava o prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Svetog Ivana Zeline

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA SVETOG IVANA ZELINE

 

OBJAVA JAVNE RASPRAVE

IV. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA SVETOG IVANA ZELINE

ODREDBE ZA PROVEDBU

OBRAZLOŽENJE

SAŽETAK ZA JAVNOST

 

0. GRANICA OBUHVATA U KOJEM SE MIJENJA (DOPUNJUJE) DIO PLANA

 

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

 

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

2.1. PROMET

2.2. ENERGETSKI SUSTAV - ELEKTROENERGETIKA

2.3. ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

2.4. ENERGETSKI SUSTAV - PROIZVODNJA I CIJEVNI TRANSPORT PLINA

2.5. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV - ODVODNJA OTPADNIH VODA

2.6. KORIŠTENJE VODA I UREĐENJE VODOTOKA

 

3. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA

3.1. PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA

3.2. PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU

3.3. PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE

3.4. HIDROGEOLOŠKA KARTA SLIVA VELIKE I MALE REKE

 

4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA

4.1.GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA SVETI IVAN ZELINA, BIŠKUPEC ZELINSKI, SELNICA PSARJEVAČKA, BLAŽEVDOL, DONJE PSARJEVO, CURKOVEC, OBREŽ ZELINSKI,

       MARINOVEC ZELINSKI, ŠULINEC, BREG MOKRIČKI, DONJA TOPLIČICA, PRETOKI, BERISLAVEC I GORNJA TOPLIČICA

4.2.GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA PAUKOVEC, BUKEVJE, MAJKOVEC,  LAKTEC I  BANJE SELO,

4.3. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA KRIŽEVČEC, SVETA HELENA, MAJKOVEC  I BUKEVJE

4.4.GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA  BREZOVEC ZELINSKI, CURKOVEC, OBREŽ ZELINSKI, SVETA HELENA, GORIČANEC, KRIŽEVČEC I MAJKOVEC

4.5.GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA  DONJA ZELINA, BREZOVEC ZELINSKI, VUKOVJE ZELINSKO, SVETA HELENA, GORIČANEC I KRIŽEVČEC

4.6.GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA HRNJANEC, BUKOVEC ZELINSKI, GORIČICA, DONJA ZELINA, PAUKOVEC, VUKOVJE ZELINSKO

4.6.A.GRAĐEVNSKA PODRUČJA NASELJA HRNJANEC, BUKOVEC ZELINSKI, GORIČICA, DONJA ZELINA, PAUKOVEC, DONJE PSARJEVO, BLAŠKOVEC,
          BLAŽEVDOL, SUHODOL ZELINSKI, GORNJA DRENOVA, DONJA DRENOVA, NESPEŠ

4.7.GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA BLAŠKOVEC, HRNJANEC, GORIČICA, DONJA DRENOVA I BUKOVEC ZELINSKI

4.8.GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA  CURKOVEC, BLAŽEVDOL, BUKOVEC ZELINSKI, BREZOVEC ZELINSKI, DONJE PSARJEVO, DONJA ZELINA, SELINICA PSARJEVAČKA I SUHODOL ZELINSKI

4.9. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA HRNJANEC, GORNJA DRENOVA, SUHODOL ZELINSKI, BLAŠKOVEC, NESPEŠ I BUKOVEC ZELINSKI

4.10. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA DONJA DRENOVA, GORNJA DRENOVA, BUNJAK, NESPEŠ, GORNJE PSARJEVO, DONJE PSARJEVO, BLAŽEVDOL, SUHODOL ZELINSKI, BUKOVEC ZELINSKI, HRNJANEC I BLAŠKOVEC

4.11. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA SVETI IVAN ZELINA, BIŠKUPEC ZELINSKI, SELNICA PSARJEVAČKA,  BL.AŽEVDOL, DONJE PSARJEVO, GORNJE PSARJEVO, NESPEŠ, GORNJA DRENOVA,BUNJAK I VELIKA GORA    

4.12. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA SVETI IVAN ZELINA, ŠULINEC, MARINOVEC ZELINSKI, OBREŽ ZELINSKI   I CURKOVEC

4.13. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA PRETOKI, SVETI IVAN ZELINA, DONJA TOPLIČICA , BREG MOKRIČKI, ŠULINEC, BERISLAVEC I NOVO MJESTO  

4.14. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA DONJE OREŠJE, KALINJE, GORNJA TOPLIČICA, BIŠKUPEC ZELINSKI, SVETI IVAN ZELINA, PRETOKI, BERISLAVEC, ČREČAN, HRASTJE, ŠALOVEC I FILIPOVIĆI

4.15. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA DONJE OREŠJE, ČREČAN, KALINJE I ZADRKOVEC

4.16. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA GORNJE OREŠJE, DONJE OREŠJE, ZADRKOVEC, ŠALOVEC, HRASTJE,  KOMIN, FILIPOVIĆI, ŠURDOVEC,  NOVAKOVEC BISAŠKI, DUBOVEC BISAŠKI, TOMAŠEVEC 

4.17. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA GORNJE OREŠJE,  DONJE OREŠJE, ŽITOMIR I PREPOLNO

4.18. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA ŽITOMIR, PREPOLNO I GORNJE OREŠJE

4.19.GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA DUBOVEC BISAŠKI, TOMAŠEVEC, RADOIŠĆE, KOMIN, KELEMINOVEC, POLONJE, POLONJE TOMAŠEVEČKO I MOKRICA TOMAŠEVEČKA   

4.20. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA HRASTJE, POLONJE,  POLONJE TOMAŠEVEČKO, BERISAVEC, BREG MOKRIČKI, NOVO MJESTO I MOKRICA TOMAŠEVEČKA

4.21. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA NOVO MJESTO, KREČAVES I BREG MOKRIČKI

4.22.GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA RADOIŠĆE, TOMAŠEVEC, DUBOVEC BISAŠKI, KOMIN, ZRINŠĆINA I GORNJI VINKOVEC

4.23.GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA ZRINŠĆINA, GORNJI VINKOVEC I RADOIŠĆE

4.24.GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA SALNIK , GORNJI VINKOVEC, RADOIŠĆE I MOKRICA TOMŠEVEČKA

4.25. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA POLONJE, POLONJE TOMAŠEVEČKO, MOKRICA TOMAŠEVEČKA, NOVO MJESTO I KREČAVES

4.26.GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA OBREŽ ZELINSKI, CURKOVEC, KREČAVES I BREZOVEC ZELINSKI

4.27.GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA VELIKA GORA, GORNJE PSARJEVO, KLADEŠČICA, NESPEŠ, GORNJA DRENOVA

4.28.GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA KLADEŠČICA, DONJE OREŠJE, GORNJE PSARJEVO I ŽITOMIR

4.29.GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA GORNJE PSARJEVO, DONJE OREŠJE, KALINJE, GORNJA TOPLIČICA, KLADEŠĆICA I BIŠKUPEC ZELINSKI

 

Pročitano 828 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama |Izjava o pristupačnosti |Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija