Upozorenje

JUser: :_load: Nije moguće učitavanje korisnika sa ID: 63

Ponedjeljak, 22 Studeni 2010 12:57

Javna rasprava o prijedlogu Izmjene i dopune PPUG Sv. Ivan Zelina

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine, broj 76/07 i 138/09), i Zaklučka Gradonačelnika Grada Sv. Ivana Zeline, Klasa: 350-02/08-01/03, Ur.Broj: 238/30-02-10-50, Upravni odjel za gospodarstvo, stambeno komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Sv. Ivana Zeline, objavljuje

 

 

            JAVNU RASPRAVU

o prijedlogu Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Sv. Ivana Zeline (PPUG)

 

1. Javna rasprava započet će 01. prosinca 2010. godine  i završit će 31. prosinca 2010. godine.

2. Javni uvid u Prijedlog izmjene i dopune PPUG-a održat će se u Gradskoj vijećnici Grada Svetog Ivana Zeline, Sv. Ivan Zelina, Trg A. Starčevića 12, od 01. prosinca 2010. godine  do 31. prosinca 2010. godine, radnim danom od 7 do 15 sati. Na javnom uvidu bit će izloženi tekstualni i grafički prikazi Prijedloga izmjene i dopune PPUG-a.

3. Javno izlaganje Prijedloga izmjene i dopune PPUG-a  u postupku javne rasprave održat će se dana 16. prosinca 2010. god. u 11,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Sv. Ivana Zeline, Sv. Ivan Zelina, Trg A. Starčevića 12 (prizemlje - desno).

4. Prijedlozi i primjedbe na izloženi Prijedlog izmjene i dopune PPUG-a mogu se davati na sljedeći način:

a) tijela državne uprave, upravna tijela županije, općina i gradova, te pravne osobe s javnim ovlastima dostavljaju pisane prijedloge i primjedbe Gradu Sv. Ivanu Zelini zaključno sa danom 31. prosinca 2010. godine.

b) građani, udruge, fizičke i pravne osobe:

- upisuju prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida za vrijeme  trajanja javnog uvida tj. zaključno sa danom 31. prosinca 2010. godine,

 - daju prijedloge i primjedbe u zapisnik o javnom izlaganju dana 16. prosinca 2010. godine s početkom u 11,00 sati,

- dostavljaju pisane prijedloge i primjedbe Gradu Sv. Ivanu Zelini zaključno sa danom 31. prosinca 2010. godine.

Uz svaki prijedlog, odnosno primjedbu potrebno je priložiti kopiju katastarskog plana ukoliko se na isti primjedba odnosi.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

5. Pozivaju se svi zainteresirani da sudjeluju u javnoj raspravi, te da dostave svoje prijedloge i primjedbe.

6. Objava Javne rasprave izvršit će se u "Zelinskim novinama, službenom glasilu Grada Sv. Ivana Zeline, u dnevnom tisku,  putem Radio-postaje Sv. Ivan Zelina i putem Oglasne ploče Grada Sv. Ivan Zelina.

 

KLASA: 350-02/08-01/03

UR.BROJ: 238/30-03-10-51
Pročitano 2750 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama |Izjava o pristupačnosti |Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija