Zelinske novine br. 2015-10

S A D R Ž A J

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

493. PRORAČUN GRADA SV. IVANA ZELINE ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017.G.

494. ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA SV. IVANA ZELINE ZA 2015. GODINU

495. PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U GRADU SVETOM IVANU ZELINI

        U 2015. GODINI

496. PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA DJELATNOSTI IZ ČLANKA 22. STAVKA 1. ZAKONA O

        KOMUNALNOM GOSPODARSTVU NA PODRUČJU GRADA SVETOG IVANA ZELINE U 2015. GODINI

497. PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2015. GODINU

498. PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA SV. IVANA ZELINE ZA 2015. GODINU

499. SOCIJALNI PROGRAM GRADA SV. IVANA ZELINE ZA 2015. GODINU

500. ODLUKA O UKLJUČIVANJU GRADA SVETOG IVANA ZELINE U PROVEDBU PROGRAMA "KREDITOM DO USPJEHA

        2014." MJERA 1. KREDITOM DO KONKURENTNOSTI MINISTARSTVA PODUZETNIŠTVA I OBRTA

501. ZAKLJUČAK O RAZRJEŠENJU, ODNOSNO IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA DODJELU PROSTORA

        ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA

502. ZAKLJUČAK O IMENOVANJU ČLANOVA SAVJETA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA JAVNIH USLUGA

503. ODLUKA O IMENOVANJU ZAPOVJEDNIŠTVA CIVILNE ZAŠTITE GRADA SV. IVANA ZELINE

504. ODLUKA O IMENOVANJU STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA GRADA SV. IVANA ZELINE

505. ODLUKA O RASPOREDU SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA ZASTUPLJENIH U

        GRADSKOM VIJEĆU I ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA IZABRANIH S LISTE GRUPE BIRAČA ZA 2015. GODINU

506. ODLUKA O VISINI NAKNADE ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SVETOG IVANA ZELINE

507. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SV. IVANA ZELINE ZA 2014.G.

508. ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE

        INFRASTRUKTURE U GRADU SV. IVANU ZELINI U 2014. G

509. ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

        ZA DJELATNOSTI IZ ČLANKA 22. STAVKA 1. ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU NA PODRUČJU GRADA

        SV. IVANA ZELINE U 2014.G.

510. ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA IZBORA SAVJETA MLADIH GRADA SV. IVANA ZELINE

Pročitano 1700 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama |Izjava o pristupačnosti |Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija