Zelinske novine br. 2014-12

S A D R Ž A J

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

431. II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA SV. IVANA ZELINE ZA 2014. G.

432. ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA SV. IVANA ZELINE ZA 2014. G.

433. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U GRADU SVETOM IVANU ZELINI U 2014. G.

434. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA DJELATNOSTI IZ ČLANKA 22. STAVKA 1. ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU NA PODRUČJU GRADA SVETOG IVANA ZELINE U 2014. G.

435. IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2014. G.

436. IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA SV. IVANA ZELINE ZA 2014.G.

437. IZMJENE SOCIJALNOG PROGRAMA GRADA SV. IVANA ZELINE ZA 2014.G.

438. ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O STALNOJ MJESEČNOJ NAKNADI PREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA, VIJEĆNIKA I POLITIČKIH STRANAKA

439. ODLUKA O AGROTEHNIČKIM MJERAMA I MJERAMA ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA

440. ODLUKA O SAVJETU MLADIH GRADA SV. IVANA ZELINE

441. ODLUKA O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI

442. ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O DAVANJU NA KORIŠTENJE POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA UDRUGAMA

Pročitano 1646 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama |Izjava o pristupačnosti |Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija