Zelinske novine br. 2010-07

Sadržaj

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

125. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA RAZDOBLJE 01.01. – 30.06.2010. GODINE

126. ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU

127. ODLUKA O USTROJSTVU I DJELOKRUGU GRADSKE UPRAVE GRADA SVETOG IVANA ZELINE

128. ODLUKA O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

129. PLAN MREŽE DJEČJIH VRTIĆA NA PODRUČJU GRADA SVETOG IVANA ZELINE

130. ODLUKA O IMENOVANJU ZAPOVJEDNIŠTVA CIVILNE ZAŠTITE GRADA SVETOG IVANA ZELINE

131. ODLUKA O POVJERAVANJU POSLOVA KOMUNALNE DJELATNOSTI - ODRŽAVANJE KOLNIKA NERAZVRSTANIH CESTA I JAVNIH POVRŠINA S ASFALTNIM ZASTOROM NA PODRUČJU GRADA SVETOG IVANA ZELINE

132. ODLUKA O POVJERAVANJU POSLOVA KOMUNALNE DJELATNOSTI - NABAVA KAMENOG MATERIJALA

133. ODLUKA O POVJERAVANJU POSLOVA KOMUNALNE DJELATNOSTI - ODRŽAVANJE BANKINA, CESTOVNIH JARAKA TE PROPUSTA I MOSTOVA

134. ODLUKA O POVJERAVANJU POSLOVA KOMUNALNE DJELATNOSTI – VETERINARSKO – HIGIJENIČARSKE SLUŽBE

Pročitano 2242 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama |Izjava o pristupačnosti |Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija