Zelinske novine br. 2014-05

S A D R Ž A J

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

391. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SV. IVANA ZELINE ZA 2013. G.

392. ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U GRADU SV. IVANU ZELINI U 2013. G.

393. ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA DJELATNOSTI IZ ČLANKA 22. STAVKA 1. ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU NA PODRUČJU GRADA SV. IVANA ZELINE U 2013. GODINI

394. I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2014.G.

395. ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA SV. IVANA ZELINE ZA 2014. G.

396. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U GRADU SVETOM IVANU ZELINI U 2014. GODINI

397. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA DJELATNOSTI IZ ČLANKA 22. STAVKA 1. ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU NA PODRUČJU GRADA SVETOG IVANA ZELINE U 2014. GODINI

398. IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2014. G.

399. IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA SV. IVANA ZELINE ZA 2014.G.

400. ODLUKA O POVJERAVANJU POSLOVA KOMUNALNE DJELATNOSTI – PREVENTIVNE I OBVEZNE PREVENTIVNE DEZINSEKCIJE, DEZINFEKCIJE I DERATIZACIJE NA PODRUČJU GRADA SVETOG IVANA ZELINE

401. ODLUKA O DONOŠENJU I. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TURISTIČKO - UGOSTITELJSKOG I SPORTSKO-REKREACIJSKOG PODRUČJA GRADA SVETOG IVANA ZELINE

402. ODLUKA O IZRADI II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA SV. IVANA ZELINE

403. ODLUKA O KOMUNALNOJ NAKNADI GRADA SV. IVANA ZELINE

404. ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU GRADA SV. IVANA ZELINE

405. ODLUKA O IZBORU ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA SV. IVANA ZELINE

406. ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O STALNOJ MJESEČNOJ NAKNADI PREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA, VIJEĆNIKA I POLITIČKIH STRANAKA

407. ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O NAKNADI ZA RAD ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA KOJI DUŽNOST OBNAŠA BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

408. ODLUKA O NAKNADI ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA „PROLJEĆE"

409. ODLUKA O NAGRADAMA I JAVNIM PRIZNANJIMA GRADA SV. IVANA ZELINE

410. ODLUKA O KRITERIJIMA, MJERILIMA I POSTUPKU DODJELE PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA SV. IVANA ZELINE NA KORIŠTENJE ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA RADI PROVOĐENJA PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO

411. ODLUKA O PRIJENOSU IMOVINE EVIDENTIRANE U POSLOVNIM KNJIGAMA GRADA SV. IVANA ZELINE TRGOVAČKOM DRUŠTVU ZELINA – PLIN D.O.O

412. ODLUKA O PRIJENOSU IMOVINE EVIDENTIRANE U POSLOVNIM KNJIGAMA GRADA SV. IVANA ZELINE TRGOVAČKOM DRUŠTVU VODOVOD ZELINA D.O.O.

413. ODLUKA O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI

414. ZAKLJUČAK O IZBORU ČLANA ODBORA ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLIŠA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SV. IVANA ZELINE

AKTI GRADONAČELNIKA

415. OBAVIJEST O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA GRADA U SKUPŠTINU LOKALNE AKCIJSKE GRUPE 2020

AKTI ZELINSKIH KOMUNALIJA d.o.o.

416. PRIOPĆENJE O PROMJENI U SASTAVU NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA

AKTI ZELINA-PLINA d.o.o.

417. PRIOPĆENJE O PROMJENI U SASTAVU NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA

Pročitano 2813 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama |Izjava o pristupačnosti |Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija