Zelinske novine br. 2014-02

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

374. ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O PRIREZU POREZU NA DOHODAK

375. ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O GROBLJIMA

376. ODLUKA O MJERAMA POTPORE U POLJOPRIVREDU I RURALNOM RAZVOJU U GRADU SV. IVANU ZELINI ZA 2014. GODINU

377. ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O DAVANJU NA KORIŠTENJE POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA UDRUGAMA

378. ZAKLJUČAK O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG STATUTA DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE

379. ODLUKA O IZRADI I. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TURISTIČKO -UGOSTITELJSKOG I SPORTSKO -REKREACIJSKOG PODRUČJA GRADA SV. IVANA ZELINE

380. ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU DAROVANJA SUVLASNIČKOG DIJELA NEKRETNINE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE U K.O. ZELINA

381. ZAKLJUČAK O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA SKLAPANJE SPORAZUMA O RASKIDU KONCESIJSKOG UGOVORA

Pročitano 1838 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama |Izjava o pristupačnosti |Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija