Zelinske novine br. 2013-17

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

349. I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA SV. IVANA ZELINE ZA 2013. G.

350.ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA SV. IVANA ZELINE ZA 2013.G.

351.IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U GRADU SV. IVANU ZELINI U 2013.G.

352.IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA DJELATNOSTI IZ ČLANKA 22. ST. 1. ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU NA PODRUČJU GRADA SV. IVANA ZELINE U 2013.G.

353.IZMJENE SOCIJALNOG PROGRAMA GRADA SV. IVANA ZELINE  ZA 2013.G.

354.IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA SV. IVANA ZELINE ZA 2013.G.

355.IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA SV. IVANA ZELINE ZA 2013.G.

356.PRORAČUN GRADA SV. IVANA ZELINE ZA 2014.G. I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016. G.

357.ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA SV. IVANA ZELINE ZA 2014.G.

358.PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U GRADU SV. IVANU ZELINI U 2014. G.

359.PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  ZA DJELATNOSTI IZ ČLANKA 22. ST. 1. ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU NA PODRUČJU GRADA SV. IVANA ZELINE U 2014.G.

360.SOCIJALNI PROGRAM GRADA SV. IVANA ZELINE ZA 2014.G.

361.PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA SV. IVANA ZELINE ZA 2014.G.

362.PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA SV. IVANA ZELINE ZA 2014. G.

363.ODLUKA O OSNIVANJU LOKALNE AKCIJSKE GRUPE

364.ODLUKA O DONOŠENJU PLANA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA GRADA SV. IVANA ZELINE I PLANA CIVILNE ZAŠTITE GRADA SV. IVANA ZELINE

365.ANALIZA O STANJU SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU GRADA SV. IVANA ZELINE ZA 2013. G.

366.SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE  I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU GRADA SV. IVANA ZELINE ZA 2014. G.

367.ZAKLJUČAK O ODOBRAVANJU PROGRAMA RADA SAVJETA MLADIH GRADA SV. IVANA ZELINE ZA 2014. G.

368.ODLUKA O IMENOVANJU GRADSKOG POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA
 
AKTI GRADONAČELNIKA
 
369.PLAN POZIVANJA STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA GRADA SVETOG IVANA ZELINE 

370.PLAN POZIVANJA ZAPOVJEDNIŠTVA CIVILNE ZAŠTITE GRADA SVETOG IVANA ZELINE

Pročitano 2330 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama |Izjava o pristupačnosti |Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija