Zelinske novine br. 2013-06

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

296. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SV. IVANA ZELINE ZA 2012. GODINU

297. ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U GRADU  SV. IVANU ZELINI U 2012. GODINI

298. ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA DJELATNOSTI IZ ČLANKA  22. ST. 1. ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU NA PODRUČJU GRADA SV. IVANA ZELINE U 2012. GODINI

299. ODLUKA O MJERAMA POTPORE U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U GRADU SV. IVANU ZELINI ZA 2013. GODINU

300. ODLUKA O UVJETIMA I NAČINU SPALJIVANJA KOROVA, TRAVA, RASLINJA I DRUGOG OTPADNOG MATERIJALA BILJNOG PODRIJETLA

301. ZAKLJUČAK O ODOBRAVANJU PROGRAMA RADA SAVJETA MLADIH GRADA SV. IVANA ZELINE ZA 2013. GODINU

302. ODLUKA O DAVANJU NA KORIŠTENJE POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA UDRUGAMA

Pročitano 2100 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama |Izjava o pristupačnosti |Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija