Zelinske novine br. 2012-03

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

215.    IZMJENE  I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U GRADU SV. IVANU ZELINI U 2012. G.

216.    ODLUKA O DONOŠENJU DETALJNOG PLANA UREĐENJA JUŽNOG SEGMENTA ZONE GOSPODARSKE NAMJENE SV. HELENA

217.    ODLUKA O IZRADI CILJANE IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA SV. IVANA ZELINE

218.    ODLUKA O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZONE EKSPLOATACIJSKOG POLJA KAMENOLOMA „POD PECA“

219.    ODLUKA O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZONE EKSPLOATACIJSKOG POLJA KAMENOLOMA DONJE OREŠJE

220.    ODLUKA O SUBVENCIJAMA GRADA SV. IVANA ZELINE ZA 2012. GODINU

221.    ODLUKA O POVJERAVANJU POSLOVA KOMUNALNE DJELATNOSTI – VETERINARSKO – HIGIJENIČARSKE SLUŽBE NA PODRUČJU GRADA SV. IVANA ZELINE

222.    ODLUKA O OBAVLJANJU TRGOVINE NA MALO IZVAN PRODAVAONICA NA PODRUČJU GRADA SV. IVANA ZELINE

223.    ZAKLJUČAK O IZBORU ODBORA ZA NAGRADE I PRIZNANJA

224.    ODLUKA O SUDJELOVANJU RODITELJA U CIJENI PROGRAMA U DJEČJEM VRTIĆU „PROLJEĆE“

225.    ZAKLJUČAK O RAZRJEŠENJU, ODNOSNO IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA „PROLJEĆE“
Pročitano 2096 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama |Izjava o pristupačnosti |Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija