Zelinske novine br. 2011-09

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

190. ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA SV. IVANA ZELINE

191. ODLUKA O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA SV. IVAN ZELINA I BIŠKUPEC

192. ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O PRIREZU POREZU NA DOHODAK

193. ODLUKA O POREZIMA GRADA SV. IVANA ZELINE

194. I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA SV. IVANA ZELINE ZA 2011. G.

195. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Z GRADU SV. IVANU ZELINI U 2011. G.

196. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA   KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA DJELATNOSTI IZ ČLANKA 22.ST.1. ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU NA PODRUČJU GRADA SV. IVAN ZELINA U 2011. G.

197. IZMJENE SOCIJALNOG PROGRAMA GRADA SV. IVANA ZELINE ZA 2011. G.

198. IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA SV. IVANA ZELINE ZA 2011. G.

199. PRORAČUN GRADA SV. IVANA ZELINE ZA 2012. G. I PROJEKCIJE ZA 2013. I 2014. G.

200. ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA SV. IVANA ZELINE ZA 2012. G.

201. PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA SV. IVANA ZELINE U 2012. G.

202. PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA DJELATNOSTI IZ ČLANKA 22. ST.1. ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU NA PODRUČJU GRADA SV. IVANA ZELINE U 2012. G.

203. SOCIJALNI PROGRAM GRADA SV. IVANA ZELINE ZA 2012. G.

204. PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU GRADA SV. IVANA ZELINE ZA 2012. G.

205. PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA SV. IVANA ZELINE ZA 2012. G.

206. ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE

207. STRATEGIJA IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM I DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U RAZDOBLJU OD 2012. DO 2015. GODINE ZA PODRUČJE GRADA SV. IVANA ZELINE

208. ODLUKA O OSNIVANJU LOKALNE AKCIJSKE GRUPE „PRIGORJE“

209. ODLUKA O DONOŠENJU PROCJENE UGROŽENOSTI STANOVNIŠTVA, MATERIJALNIH I KULTURNIH DOBARA  I OKOLIŠA OD KATASTROFA I VELIKIH NESREĆA ZA PODRUČJE GRADA SV. IVANA ZELINE

210. ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O DAVANJU NA KORIŠTENJE POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU GRARDA POLITIČKIM STRANKAMA I UDRUGAMA
Pročitano 4362 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama |Izjava o pristupačnosti |Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija