Zelinske novine br. 2023-47

S A D R Ž A J

 

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

1574. ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA MANDATNE KOMISIJE

1575. ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU GRADONAČELNIKA ZA RAZDOBLJE 01.01.2023. DO 30.06.2023. GODINE

1576. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA RAZDOBLJE 01.01.2023. DO 30.06.2023.

1577. ODLUKA O DAVANJU MIŠLJENJA O KONAČNOM NACRTU STRATEGIJE RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB ZA RAZDOBLJE

           DO KRAJA 2027. GODINE I KONAČNOM NACRTU AKCIJSKOG PLANA STRATEGIJE RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB ZA

           RAZDOBLJE DO KRAJA 2027. GODINE

1578. ODLUKA O SUDJELOVANJU RODITELJA U CIJENI PROGRAMA U DJEČJEM VRTIĆU „PROLJEĆE“

1579. ODLUKA O SUFINANCIRANJU PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA U DJEČJIM VRTIĆIMA KOJIMA GRAD

           SVETI IVAN ZELINA NIJE OSNIVAČ

1580. ODLUKA O UKLJUČIVANJU U PROGRAM „GRADOVI I OPĆINE-PRIJATELJI DJECE“

1581. ODLUKA O OSNIVANJU DJEČJEG GRADSKOG VIJEĆA GRADA SVETOG IVANA ZELINE

 

AKTI GRADONAČELNIKA

1582. ODLUKA O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE PRIČUVE ZA 2023. GODINU

1583. ODLUKA O POKROVITELJSTVU DOBROVOLJNOM VATROGASNOM DRUŠTVU SVETI IVAN ZELINA

1584. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU GRADSKE UPRAVE GRADA SVETOG IVANA ZELINE

1585. ODLUKA O IMENOVANJU PROJEKTNOG TIMA ZA PROVEDBU PROJEKTA „IZGRADNJA NOVOG DJEČJEG VRTIĆA U GRADU SVETI

           IVAN ZELINA“, referentni broj: NPOO.C3.1.R1-I1.01.0219

 

Pročitano 207 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama |Izjava o pristupačnosti |Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija