Zelinske novine br. 2023-34

S A D R Ž A J

AKTI GRADONAČELNIKA

 

1538. ODLUKA O FINANCIRANJU PROGRAMA PRODUŽENOG BORAVKA U OSNOVNOJ ŠKOLI KSAVERA ŠANDORA ĐALSKOG   

1539. ODLUKA O FINANCIRANJU PROGRAMA PRODUŽENOG BORAVKA U OSNOVNOJ ŠKOLI DRAGUTINA DOMJANIĆA

1540. ODLUKA O PRODAJI NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA SVETOG IVANA ZELINE U NASELJU SVETA HELENA

1541. ODLUKA O PRODAJI NEKRETNINA U IZVANKNJIŽNOM VLASNIŠTVU GRADA SVETOG IVANA ZELINE U NASELJU GORNJA DRENOVA

Pročitano 136 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama |Izjava o pristupačnosti |Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija