Zelinske novine br. 2023-30

S A D R Ž A J

 

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

1509. ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU GRADONAČELNIKA ZA RAZDOBLJE 01.07.2022. DO 31.12.2022. GODINE

1510. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2022. GODINU

1511. ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA ZA 2022. GODINU

1512. ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU

           GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2022. GODINU

1513. ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU

           GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2022. GODINU

1514. ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2022. GODINU

1515. GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2023. GODINU

1516. KODEKS PONAŠANJA ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SVETOG IVANA ZELINE
1517. ODLUKA O OSNIVANJU I IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA ZAKUP I PRODAJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU

           REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA SVETOG IVANA ZELINE

1518. ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA PRODAJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

           NA PODRUČJU GRADA SVETOG IVANA ZELINE
1519. ODLUKA O JEDNOSTRANOM RASKIDU UGOVORA O KONCESIJI ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI DIMNJAČARSKIH POSLOVA

           NA PODRUČJU GRADA SVETOG IVANA ZELINE

1520. ZAKLJUČAK O DODJELI NAGRADA I JAVNIH PRIZNANJA GRADA SVETOG IVANA ZELINE U 2023. GODINI

 

AKTI GRADONAČELNIKA

1521. ODLUKA O PRIHVAĆANJU ZAMOLBE MAŽORETKINJA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA POKROVITELJSTVO

1522. ODLUKA O PRIHVAĆANJU ZAMOLBE NOGOMETNOG KLUBA CROATIA HRASTJE ZA POKROVITELJSTVO

1523. ODLUKA O ISPLATI SREDSTAVA ZA NAGRAĐIVANJE UČENIKA SREDNJE ŠKOLE DRAGUTINA STRAŽIMIRA

1524. ODLUKA O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA KULTURNOG VIJEĆA GRADA SVETOG IVANA ZELINE

 

Pročitano 208 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama |Izjava o pristupačnosti |Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija