Zelinske novine br. 2023-11

S A D R Ž A J

AKTI GRADONAČELNIKA

1434. ODLUKA O IMENOVANJU PROJEKTNOG TIMA ZA PRIPREMU I PROVEDBU PROJEKTA „AQUAPARK ZELINA“

1435. ODLUKA I JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA SVETOG IVANA ZELINE PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

1436. ODLUKA I JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U IZVANKNJIŽNOM VLASNIŠTVU GRADA SVETOG IVANA ZELINE
           PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

1437. JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE U VLASNIŠTVU GRADA SVETOG IVANA ZELINE PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

 

Pročitano 225 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama |Izjava o pristupačnosti |Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija