Zelinske novine br. 2022-45

S A D R Ž A J

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

1373. ANALIZA O STANJU SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2022. GODINU

1374. PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2023. GODINU

           S FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA RAZDOBLJE OD 2023. DO 2025. GODINE

1375. ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2023. GODINU

1376. ODLUKA O DONOŠENJU PROCJENE RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA PODRUČJE GRADA SVETOG IVANA ZELINE

1377. GODIŠNJI PLAN DAVANJA KONCESIJA NA PODRUČJU GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2023. GODINU

1378. SREDNJOROČNI PLAN DAVANJA KONCESIJA NA PODRUČJU GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023. DO 31.12.2025.

1379. ODLUKA O DONOŠENJU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PROŠIRENJA GROBLJA U DONJOJ ZELINI

1380. ODLUKA O DONOŠENJU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZONE GOSPODARSKE NAMJENE (I, K) OBREŽ ZELINSKI

1381. ODLUKA O OSNIVANJU KULTURNOG VIJEĆA GRADA SVETOG IVANA ZELINE

1382. ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI STATUTA DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE

1383. ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG PRAVILNIKA O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU

           I NAČINU RADA DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE

 

AKTI GRADONAČELNIKA

1385. ODLUKU O DAVANJU KAPITALNE POMOĆI KOMUNALNOM DRUŠTVU ZELINSKE KOMUNALIJE D.O.O.

 

Pročitano 355 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama |Izjava o pristupačnosti |Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija