Zelinske novine br. 2022-34

 S A D R Ž A J

AKTI GRADONAČELNIKA

1311. ODLUKA

1312. ODLUKA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA ZA KOORDINACIJU, PRIPREMU I REALIZACIJU SPORAZUMA O DODJELI RAČUNALNE OPREME

           KOJU ĆE KORISTITI SLUŽBENICI UPRAVNIH TIJELA NAKON ZAKLJUČENIH OKVIRNIH SPORAZUMA TE ZAKLJUČENIH UGOVORA PO PROVEDENOM

           OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE „RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA“

1313. ODLUKA O IMENOVANJU PROJEKTNOG TIMA ZA PRIPREMU I PROVEDBU PROJEKTA „AQUAPARK ZELINA“

1314. ODLUKA O ODABIRU U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE ZA PREDMET NABAVE “RADOVI NA UREĐENJU VATROGASNOG DOMA U KOMINU

           – GRUPA 1-ELEKTROTEHNIČKI RADOVI“

 1315. ODLUKA O ODABIRU U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE ZA PREDMET NABAVE
            “RADOVI NA UREĐENJU VATROGASNOG DOMA U KOMINU – GRUPA 2-RADOVI NA ZAMJENI STOLARIJE“

 

Pročitano 326 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama |Izjava o pristupačnosti |Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija