Zelinske novine br. 2022-22

S A D R Ž A J

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

1251. ZAKLJUČAK O PRIMANJU NA ZNANJE IZVJEŠĆA O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI GRADA SVETOG IVANA ZELINE

           ZA 2020.

1252. ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU GRADONAČELNIKA ZA RAZDOBLJE 01.07.2021. DO 31.12.2021. GODINE

1253. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2021. GODINU

1254. ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA ZA 2021. GODINU

1255. ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA

           PODRUČJU GRADA SVETOG IVANA ZELINE U 2021. GODINI

1256. ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA

           PODRUČJU GRADA SVETOG IVANA ZELINE U 2021. GODINI

1257. ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2021. GODINU

1258. ETIČKI KODEKS NOSITELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI U GRADU SVETOM IVANU ZELINI

1259. ODLUKA O IZRADI IV IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA SVETOG IVANA ZELINE

1260. ODLUKA O SUFINANCIRANJU PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA U DJEČJIM VRTIĆIMA KOJIMA

           GRAD SVETI IVAN ZELINA NIJE OSNIVAČ

 

Pročitano 445 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama |Izjava o pristupačnosti |Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija