Zelinske novine br. 2021-35

S A D R Ž A J

AKTI GRADSKOG VIJEĆA 

1170. PRORAČUN GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

1171. ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2022. GODINU

1172. PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2022. GODINU

1173. PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2022. GODINU

1174. PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2022. GODINU

1175. PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2022. GODINU

1176. PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2022. GODINU

1177. PROGRAM FINANCIRANJA POTREBA SOCIJALNE SKRBI GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2022. GODINU

1178. ODLUKA O RASPOREDU SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA ZASTUPLJENIH U GRADSKOM VIJEĆU I ČLANOVA

           GRADSKOG VIJEĆA IZABRANIH S LISTE GRUPE BIRAČA ZA 2022. GODINU

1179. ANALIZA O STANJU SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2021. GODINU

1180. PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2022. GODINU S FINANCIJSKIM

           UČINCIMA ZA RAZDOBLJE OD 2022. DO 2024. GODINE

1181. ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA SVETOG IVANA ZELINE

           ZA 2022. GODINU

1182. ODLUKA O DONOŠENJU STRATEGIJE UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU GRADA SVETOG IVANA ZELINE

            ZA RAZDOBLJE OD 2022. DO 2028 . GODINE

1183. GODIŠNJEG PLANA DAVANJA KONCESIJA NA PODRUČJU GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2022. GODINU

1184. ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA SVETOG IVANA ZELINE

1185. ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA RAZDOBLJE 2017. – 2020. GODINE

1186. ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRESTANKA OBAVLJANJA DUŽNOSTI RAVNATELJA MUZEJA SVETI IVAN ZELINA

1187. ODLUKA O IMENOVANJU RAVNATELJICE MUZEJA SVETI IVAN ZELINA

1188. ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRESTANKA OBAVLJANJA DUŽNOSTI RAVNATELJICE GRADSKE KNJIŽNICE SVETI IVAN ZELINA

1189. ODLUKA O IMENOVANJU RAVNATELJICE GRADSKE KNJIŽNICE SVETI IVAN ZELINA

1190. ZAKLJUČAK O PRIJEDLOGU RAZRJEŠENJA MRTVOZORNIKA ZA PODRUČJE GRADA SVETOG IVANA ZELINE

1191. ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA PROJEKT

           „REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE DIJELA POSTOJEĆEG DJEČJEG IGRALIŠTA U SKLOPU DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE“

1192. ODLUKA O DAROVANJU NEKRETNINE U K.O. TOMAŠEVEC

1193. ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ODREĐIVANJU KOEFICIJENATA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

           U UPRAVNIM TIJELIMA GRADA SVETOG IVANA ZELINE

1194. ODLUKA O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZONE GOSPODARSKE NAMJENE (I,K) OBREŽ ZELINSKI

 

Pročitano 859 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama |Izjava o pristupačnosti |Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija