Zelinske novine br. 2021-15

S A D R Ž A J

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

1116. ZAKLJUČAK O IZBORU MANDATNE KOMISIJE GRADSKOG VIJEĆA GRADA SV. IVANA ZELINE

1117. ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA MANDATNE KOMISIJE

1118. ZAKLJUČAK O IZBORU ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SV. IVANA ZELINE

1119. ZAKLJUČAK O IZBORU PREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SV. IVANA ZELINE

1120. ZAKLJUČAK O IZBORU PRVOG POTPREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SV. IVANA ZELINE

1121. ZAKLJUČAK O IZBORU DRUGE POTPREDSJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA SV. IVANA ZELINE

1122. ZAKLJUČAK O IZBORU ODBORA ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNE DJELATNOSTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA SVETOG IVANA ZELINE

1123. ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU GRADONAČELNIKA ZA RAZDOBLJE 01.07.2020. DO 31.12.2020. GODINE

1124. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SV. IVANA ZELINE ZA 2020. GODINU

1125. ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA ZA 2020. GODINU

1126. ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA

           SV. IVANA ZELINE U 2020. GODINI

1127. ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA

           SV. IVANA ZELINE U 2020. GODINI

1128. ZAKLJUČAK O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG PRAVILNIKA O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU

           I NAČINU RADA DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE 81

AKTI GRADONAČELNIKA

1129. ODLUKA

Pročitano 666 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama |Izjava o pristupačnosti |Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija