Zelinske novine br. 2021-07

S A D R Ž A J

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

1086. STATUT GRADA SVETOG IVANA ZELINE

1087. POSLOVNIK GRADSKOG VIJEĆA GRADA SVETOG IVANA ZELINE

1088. ODLUKA O NAKNADI ZA RAD ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SVETOG IVANA ZELINE

1089. PROGRAM MJERA POTPORA MALE VRIJEDNOSTI U POLJOPRIVREDI GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA RAZDOBLJE 2021. DO 2027. GODINE

1090. ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SOCIJALNOJ SKRBI GRADA SVETOG IVANA ZELINE

1091. ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA PROJEKT „GLJIVARSKO-EDUKATIVNI PARK U ŠUMI RACILJNJAK“

1092. ODLUKA O OSNIVANJU PRAVA GRAĐENJA NA NEKRETNINI U VLASNIŠTVU GRADA SVETOG IVANA ZELINE

1093. PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2021. GODINU

 

Pročitano 863 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama |Izjava o pristupačnosti |Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija