Zelinske novine br. 2020-38

S A D R Ž A J

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

1064. PRORAČUN GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

1065. ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2021. GODINU

1066. PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SVETOG IVANA ZELINE U 2021. GODINI

1067. PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SVETOG IVANA ZELINE U 2021. GODINI

1068. PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2021. GODINU

1069. PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2021. GODINU

1070. PROGRAM FINANCIRANJA POTREBA SOCIJALNE SKRBI GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2021. GODINU

1071.ODLUKA O RASPOREDU SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA ZASTUPLJENIH U GRADSKOM VIJEĆU I

          ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA IZABRANIH S LISTE GRUPE BIRAČA ZA 2021. GODINU

1072. ANALIZA O STANJU SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2020. GODINU

1073. PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2021. GODINU S FINANCIJSKIM UČINCIMA

           ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2023. GODINE

1074. ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2021. GODINU

1075. ODLUKA O UVJETIMA I NAČINU DODJELE SUBVENCIJA ZA OBNOVU PROČELJA GRAĐEVINA NA PODRUČJU KULTURNO – POVIJESNE CJELINE

           NASELJA SVETI IVAN ZELINA ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2023. GODINE

 

Pročitano 918 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama |Izjava o pristupačnosti |Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija