Zelinske novine br. 2020-09

S A D R Ž A J

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

996. IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE

997. ZAKLJUČAK O RAZRJEŠENJU TE IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANA ODBORA ZA STATUT, POSLOVNIK I PROPISE GRADSKOG

         VIJEĆA GRADA SV. IVANA ZELINE

998. STATUTARNA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA SVETOG IVANA ZELINE

999. ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O IZBORU ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA SVETOG IVANA ZELINE

1000. ODLUKA O UKLJUČIVANJU GRADA SVETOG IVANA ZELINE U PROVEDBU PROGRAMA „HBOR – SUBVENCIJA KREDITA“

1001. ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O AGROTEHNIČKIM MJERAMA I MJERAMA ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE

           POLJOPRIVREDNIH RUDINA

1002.ZAKLJUČAK O DAVANJU SUGLASNOSTI TRGOVAČKOM DRUŠTVU ZELINSKE KOMUNALIJE D.O.O. ZA ZADUŽIVANJE RADI

          NABAVE KAMIONA ZA SAKUPLJANJE OTPADA

1003. ZAKLJUČAK O IZBORU POTPREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SV. IVANA ZELINE

1004. ZAKLJUČAK O IZBORU POTPREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SV. IVANA ZELINE

 

Pročitano 970 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama |Izjava o pristupačnosti |Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija