Zelinske novine br. 2020-02

S A D R Ž A J

AKTI GRADONAČELNIKA

978. SUGLASNOST NA PRIJEDLOG CJENIKA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA, BIORAZGRADIVOG

         KOMUNALNOG OTPADA I USLUGA POVEZANIH SA JAVNOM USLUGOM NA PODRUČJU GRADA SVETOG IVANA ZELINE

979. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU GRADSKE UPRAVE GRADA SVETOG IVANA ZELINE

980. PLAN PRIJAMA U SLUŽBU U UPRAVNA TIJELA GRADA SVETOG IVANA ZELINE U 2020. GODINI

981. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU U UPRAVNIM TIJELIMA GRADA SVETOG IVANA ZELINE

 

Pročitano 1003 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama |Izjava o pristupačnosti |Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija