Zelinske novine br. 2019-31

S A D R Ž A J

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

937. I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2019. GODINU

938. ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2019. GODINU

939. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SVETOG IVANA ZELINE U 2019. GODINI

940. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SVETOG IVANA ZELINE U 2019. GODINI

941. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2019. GODINU

942. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2019. GODINU

943. IZMJENE I DOPUNE SOCIJALNOG PROGRAMA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2019. GODINU

944. PRORAČUN GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

945. ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2020. GODINU

946. PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SVETOG IVANA ZELINE U 2020. GODINI

947. PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SVETOG IVANA ZELINE U 2020. GODINI

948. PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2020. GODINU

949. PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2020. GODINU

950. SOCIJALNI PROGRAM GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2020. GODINU

951. ODLUKA O POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI U POLJOPRIVREDI GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2020. GODINU

952. ODLUKA O RASPOREDU SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA ZASTUPLJENIH U GRADSKOM VIJEĆU I

         ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA IZABRANIH S LISTE GRUPE BIRAČA ZA 2020. GODINU

953. ANALIZA O STANJU SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA, ODNOSNO SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA SVETOG

         IVANA ZELINE ZA 2019. GODINU

954. PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2020. GODINU S FINANCIJSKIM UČINCIMA

         ZA RAZDOBLJE OD 2020. DO 2022. GODINE

955. ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2020. GODINU

956. SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA RAZDOBLJE OD 2020. DO 2022. GODINE

957. ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I

          BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA I USLUGA POVEZANIH S JAVNOM USLUGOM U GRADU SVETOM IVANU ZELINI

958. SREDNJOROČNI PLAN DAVANJA KONCESIJA NA PODRUČJU GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA RAZDOBLJE OD 2020. DO 2022. GODINE

959. GODIŠNJI PLAN DAVANJA KONCESIJA NA PODRUČJU GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2020. GODINU

960. ODLUKA O NAČINU UPRAVLJANJA I KORIŠTENJA SPORTSKIH GRAĐEVINA U VLASNIŠTVU GRADA SVETOG IVANA ZELINE

961. ZAKLJUČAK O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA ODREĐIVANJE IMENA NASELJA, ULICA I TRGOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SV. IVANA ZELINE

962. ZAKLJUČAK O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLIŠA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SV. IVANA ZELINE

963. ZAKLJUČAK O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA HUMANITARNE DJELATNOSTI I SOCIJALNU SKRB GRADSKOG VIJEĆA GRADA SV. IVANA ZELINE

964. ZAKLJUČAK O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE I PLANIRANJE RAZVOJA GRADA GRADSKOG VIJEĆA

         GRADA SV. IVANA ZELINE

965. ZAKLJUČAK O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA MJESNU SAMOUPRAVU GRADSKOG VIJEĆA GRADA SV. IVANA ZELINE

966. ZAKLJUČAK O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA POLJODJELSTVO, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU GRADSKOG VIJEĆA GRADA SV. IVANA ZELINE

967. ZAKLJUČAK O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA SPORT GRADSKOG VIJEĆA GRADA SV. IVANA ZELINE

968. ZAKLJUČAK O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA INFORMIRANJE GRADSKOG VIJEĆA GRADA SV. IVANA ZELINE

969. ZAKLJUČAK O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA TURIZAM GRADSKOG VIJEĆA GRADA SV. IVANA ZELINE

970. ZAKLJUČAK O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA PRIGOVORE I PRITUŽBE GRAĐANA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SV. IVANA ZELINE

 

Pročitano 1250 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama |Izjava o pristupačnosti |Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija