Zelinske novine br. 2019-24

S A D R Ž A J

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

924. IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE

925. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA RAZDOBLJE 01.01.2019. – 30.06.2019.

926. ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU GRADONAČELNIKA ZA RAZDOBLJE 01.01.2019. DO 30.06.2019.

927. ODLUKA O KOMUNALNOM REDU

928. ZAKLJUČAK O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG OPĆIH UVJETA OBAVLJANJA USLUŽNE KOMUNALNE DJELATNOSTI DIMNJAČARSKIH POSLOVA

929. ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI TRGOVAČKOM DRUŠTVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE D.O.O.

        ZA DUGOROČNO ZADUŽIVANJE KOD EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ

930. ZAKLJUČAK O IMENOVANJU GRADSKOG POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH NEPOGODA

 

Pročitano 1110 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama |Izjava o pristupačnosti |Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija