Zelinske novine br. 2019-16

S A D R Ž A J

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

902. IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE

903. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2018. GODINU 

904. ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA ZA 2018. GODINU

905. ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠAVANJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA

         SVETOG IVANA ZELINE U 2018. GODINI

906. ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠAVANJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA

         SVETOG IVANA ZELINE U 2018. GODINI

907. ZAKLJUČAK O SKLAPANJU DODATKA SPORAZUMU O SURADNJI NA PROJEKTU RAZVOJA INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA U PODRUČJIMA

         U KOJIMA NE POSTOJI DOSTATAN KOMERCIJALNI INTERES ZA ULAGANJA, PRIHVATLJIVOG ZA FINANCIRANJE IZ EU FONDOVA,

908. ODLUKA O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA ZAKUP I PRODAJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA

         SVETOG IVANE ZELINE

909. ODLUKA O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA UVOĐENJE U POSJED POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA

         SVETOG IVANA ZELINE

Pročitano 892 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama |Izjava o pristupačnosti |Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija