Zelinske novine br. 2019-03

S A D R Ž A J

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

868. IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE

869. ODLUKA O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA NA PODRUČJU GRADA SVETOG IVANA ZELINE

870. ODLUKA O KOMUNALNOJ NAKNADI GRADA SVETOG IVANA ZELINE

871. ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU GRADA SVETOG IVANA ZELINE

872. ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA OSNIVANJE PRAVA GRAĐENJA NA NEKRETNINI U VLASNIŠTVU

         GRADA SVETOG IVANA ZELINE

873. ODLUKA O PONIŠTENJU ODLUKE O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZONE GOSPODARSKE NAMJENE (I,K) OBREŽ ZELINSKI

874. ODLUKA O VISINI PAUŠALNOG POREZA PO KREVETU, SMJEŠTAJNOJ JEDINICI U KAMPU I SMJEŠTAJNOJ JEDINICI U OBJEKTU

         ZA ROBINZONSKI SMJEŠTAJ

875. ZAKLJUČAK O PRIZNANJU PRAVA VLASNIŠTVA

876. ZAKLJUČAK O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA DODJELU PROSTORA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA

877. ZAKLJUČAK O IZBORU ODBORA ZA DODJELU NAGRADA I PRIZNANJA GRADA SV. IVANA ZELINE

878. ZAKLJUČAK O PRIJEDLOGU RAZRJEŠENJA MRTVOZORNICE

879. ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

         ZA GRAD SVETI IVAN ZELINU

 

Pročitano 1314 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama |Izjava o pristupačnosti |Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija