Zelinske novine br. 2018-24

S A D R Ž A J

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

832. I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2018. GODINU

833. ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2018. GODINU

834. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U GRADU

         SVETOM IVANU ZELINI U 2018. GODINI

835. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA DJELATNOSTI IZ ČLANKA 22.

         STAVKA 1. ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU NA PODRUČJU GRADA SVETOG IVANA ZELINE U 2018. GODINI

836. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2018. GODINU

837. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2018. GODINU

838. IZMJENE I DOPUNE SOCIJALNOG PROGRAMA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2018. GODINU

839.PRORAČUN GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

840. ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2019. GODINU

841. PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SVETOG IVANA ZELINE U 2019. GODINI

842. PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SVETOG IVANA ZELINE U 2019. GODINI

843. PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2019. GODINU

844. PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2019. GODINU

845. SOCIJALNI PROGRAM GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2019. GODINU

846. ODLUKA O POTPORAMA U POLJOPRIVREDI GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2019. GODINU

847. ODLUKA O RASPOREDU SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA ZASTUPLJENIH U GRADSKOM VIJEĆU

         I ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA IZABRANIH S LISTE GRUPE BIRAČA ZA 2019. GODINU

848. ODLUKA O ODREĐIVANJU VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE

849. ODLUKA O OBAVLJANJU DIMNJAČARSKIH POSLOVA

850. ANALIZA O STANJU SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA, ODNOSNO SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA

         SVETOG IVANA ZELINE ZA 2018. GODINU

851. PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2019. GODINU

         S FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA RAZDOBLJE OD 2019. DO 2021. GODINE

852. ODLUKA O KUPNJI NEKRETNINE U K.O. ZELINA

853. ODLUKA O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI

 

Pročitano 1742 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama |Izjava o pristupačnosti |Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija