Zelinske novine br. 2018-19

S A D R Ž A J

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

812. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA RAZDOBLJE 01.01.2018. – 30.06.2018.

813. ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU GRADONAČELNIKA ZA RAZDOBLJE 01.01.2018. DO 30.06.2018.

814. ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE

         HRVATSKE ZA GRAD SVETI IVAN ZELINA

815. ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POTPORAMA U POLJOPRIVREDI GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2018. GODINU

816. ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA PROJEKT

        „REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE (DOGRADNJA I NADOGRADNJA) JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE – MULTIFUNKCIONALNI

         CENTAR (VATROGASNI CENTAR I DVORANA)“

817. ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA PROJEKT

         „KLUPSKA KUĆA - SPORTSKO POSLOVNA ZGRADA HOCKEY KLUBA ZELINA“

818. ODLUKA O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZONE GOSPODARSKE NAMJENE (I,K) OBREŽ ZELINSKI

819. ODLUKA O DONOŠENJU PROCJENE RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA PODRUČJE GRADA SVETOG IVANA ZELINE

820. ZAKLJUČAK O PRIJEDLOGU IMENOVANJA MRTVOZORNIKA

821. ZAKLJUČAK O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG PRAVILNIKA O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O

         UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE

Pročitano 1179 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama |Izjava o pristupačnosti |Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija