Zelinske novine br. 2018-10

S A D R Ž A J

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

785. ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU GRADONAČELNIKA ZA RAZDOBLJE OD 01.07.2017. DO 31.12.2017.

786. ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE

        INFRASTRUKTURE U GRADU SVETOM IVANU ZELINI U 2017. G.

787. ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

        ZA DJELATNOSTI IZ ČLANKA 22. STAVKA 1. ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU NA PODRUČJU GRADA SV. IVANA ZELINE U 2017.G.

788. ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I

         BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA I USLUGA POVEZANIH SA JAVNOM USLUGOM U GRADU SVETOM IVANU ZELINI

789. ODLUKA O AGROTEHNIČKIM MJERAMA I MJERAMA ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA

790. ODLUKA O PRIJENOSU POSLOVNOG UDJELA

791. ODLUKA O DONOŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA PERIOD OD 2017. – 2022. GODINE

792. ODLUKA O PRODAJI NEKRETNINE U VLASNIŠTVU GRADA SVETOG IVANA ZELINE

793. ODLUKA O PRODAJI NEKRETNINE U VLASNIŠTVU GRADA SVETOG IVANA ZELINE

794. ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU SAVJETA MLADIH GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2017. GODINU

795. ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA IZBORA ČLANOVA SAVJETA MLADIH GRADA SVETOG IVANA ZELINE

796. ODLUKA O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI

Pročitano 1666 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama |Izjava o pristupačnosti |Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija