Zelinske novine br. 2018-04

S A D R Ž A J

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

770. STATUTARNA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA SVETOG IVANA ZELINE

771. ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SVETOG IVANA ZELINE

772. ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I PRIKUPLJANJA

        BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA I USLUGA POVEZANIH SA JAVNOM USLUGOM U GRADU SVETOM IVANU ZELINI

773. ODLUKA O MJERAMA ZA SPREČAVANJE NEPROPISNOG ODBACIVANJA OTPADA I MJERAMA ZA UKLANJANJE

        ODBAČENOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA SVETOG IVANA ZELINE

774. ODLUKA O UVJETIMA I NAČINU DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA I NAČINU POSTUPANJA S NAPUŠTENIM I

        IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA TE DIVLJIM ŽIVOTINJAMA

775. ODLUKA O USTROJAVANJU ZAJEDNIČKOG KOMUNALNOG REDARSTVA

Pročitano 2076 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama |Izjava o pristupačnosti |Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija