Zelinske novine br. 2017-25

S A D R Ž A J

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

731. I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2017. GODINU

732. ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2017. GODINU

733. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U GRADU SVETOM IVANU ZELINI U 2017. GODINI

734. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA DJELATNOSTI IZ ČLANKA 22. STAVKA 1. ZAKONA O KOMUNALNOM

        GOSPODARSTV NA PODRUČJU GRADA SVETOG IVANA ZELINE U 2017. GODINI

735. IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2017. GODINU

736. IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2017. GODINU

737. IZMJENE SOCIJALNOG PROGRAMA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2017. GODINU

738. PRORAČUN GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

739. ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2018. GODINU

740. PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U GRADU SVETOM IVANU ZELINI U 2018. GODINI

741. PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA DJELATNOSTI IZ ČLANKA 22. STAVKA 1. ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU NA

        PODRUČJU GRADA SVETOG IVANA ZELINE U 2018. GODINI

742. PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2018. GODINU

743. PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2018. GODINU

744. SOCIJALNI PROGRAM GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2018. GODINU

745. ODLUKA O POTPORAMA U POLJOPRIVREDI GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2018. GODINU

746. ODLUKA O RASPOREDU SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA ZASTUPLJENIH U GRADSKOM VIJEĆU I ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA

         IZABRANIH S LISTE GRUPE BIRAČA ZA 2018. GODINU

747. ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O POREZIMA GRADA SVETOG IVANA ZELINE

748. ODLUKA O OBRAČUNU I NAPLATI NAKNADE ZA RAZVOJ SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE I JAVNE ODVODNJE

749. ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU SAVJETA MLADIH GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2016. GODINU

750. ZAKLJUČAK O ODOBRAVANJU PROGRAMA RADA SAVJETA MLADIH GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2018. GODINU

751. ANALIZA O STANJU SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA, ODNOSNO SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2017. GODINU

752. PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2018. GODINU S FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA RAZDOBLJE

         OD 2018. DO 2020. GODINE

753. ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O SUFINANCIRANJU PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA U DJEČJIM VRTIĆIMA KOJIMA GRAD

        SVETI IVAN ZELINA NIJE OSNIVAČ

754. ZAKLJUČAK O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG PRAVILNIKA O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA

        DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE

Pročitano 1887 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama |Izjava o pristupačnosti |Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija