Zelinske novine br. 2017-06

S A D R Ž A J

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

684. ODLUKA O DONOŠENJU PROČIŠĆENOG TEKSTA ODREDBI ZA PROVOĐENJE I GRAFIČKOG DIJELA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA
       GRADA SVETOG IVANA ZELINE

685. ODLUKA O DONOŠENJU PROČIŠĆENOG TEKSTA ODREDBI ZA PROVOĐENJE I GRAFIČKOG DIJELA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 
       (A) TURISTIČKO - UGOSTITELJSKOG I SPORTSKO - REKREACIJSKOG PODRUČJA GRADA SVETOG IVANA ZELINE

Pročitano 3046 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama |Izjava o pristupačnosti |Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija